Občina Rogaška Slatina

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

18.03.2013

Občina Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za več parcel v katastrski občini Negonje.

Občina Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za parc. št. 301/3, v izmeri  856 m2 in parc. št. 301/8, v izmeri  65 m2, vse k.o. Negonje v skupni izmeri 921 m2 v lasti Občine Rogaška Slatina za nepremičnine v lasti pravne osebe:  parc. št. 821, v izmeri 1.273 m2, parc. št. 824/15, v izmeri   255 m2, parc. št. 822, v izmeri 983 m2, parc. št. 819/4, v izmeri 4.400 m2, parc. št. 819/3, v izmeri 556 m2, parc. št. 824/26, v izmeri 164  m2, parc. št. 824/4, v izmeri 230 m2, parc. št. 818/1, v izmeri 865 m2, parc. št.  819/5, v izmeri 33 m2, parc. št.  142, v izmeri  211 m2, parc. št.  143, v izmeri 2.641 m2, parc. št.  793/2, v izmeri  847m2.