Občina Rogaška Slatina

Čistilna akcija Rogaška Slatina 2013

18.03.2013

Občina in Turistično društvo Rogaška Slatina organizirata skupaj s krajevnimi skupnostmi ter društvi, klubi in ostalimi organizacijami ter občani, ČISTILNO AKCIJO ROGAŠKA SLATINA 2013, ki bo v soboto, 23. 3. 2013 od 9. do 12. ure.

Spoštovani,


v Občini Rogaška Slatina že vrsto let izvajamo čistilne akcije. V letih 2011 in 2012 smo se na lokalnem nivoju izredno uspešno vključili v vseslovenski projekt Očistimo Slovenijo. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se stanje glede nedovoljenega odlaganja odpadkov v naravno okolje iz leta v leto izboljšuje. Kljub vsem prizadevanjem, pa je ostalo še nekaj starih bremen oz. divjih odlagališč. V tem letu se bo izvedla


ČISTILNA AKCIJA ROGAŠKA SLATINA 2013,

namenjena sanaciji neočiščenih divjih odlagališč

ter pobiranju razpršenih odpadkov

v naravnem okolju (ob javnih cestah, planinskih in sprehajalnih poteh, vodotokih…).

Akcija bo v soboto, 23. marca 2013 od 9. do 12. ure.


Za izobraževalne ustanove je akcija v petek, 22. marca 2013.

Organizirajo jo: I., II. in III. osnovna šola, vrtec ter Šolski center Rogaška Slatina.


K sodelovanju vabimo vse občane, javne zavode, društva, klube, podjetja, ter druge organizacije v občini, da se pridružijo in po svojih zmožnostih pomagajo pri izvedbi akcije.


Ekologi brez meja bodo poslej svoje delo usmerili v zakonodajne spremembe na področju nelegalnega odlaganja ter medijski podpori lokalnim čistilnim akcijam. Da bodo rezultati dosedanjih akcij ostali kot trajna vrednota našega okolja, bo poslej skrbel tudi Medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek. Sedež inšpektorata, ki je začel delovati z letom 2013, je na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2.

Koordinator čistilne akcije je Občina Rogaška Slatina in Turistično društvo Rogaška Slatina v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan. Kot vsa leta, tudi tokrat računamo na pomoč gasilskih, turističnih, kulturnih, športnih, humanitarnih in ostalih društev, izobraževalnih organizacij, javnega podjetja OKP ter krajanov.


K akciji se lahko vključite tako:

─ da se na dan akcije kot posameznik ali skupina priključite na zbirnem mestu (bodo objavljena);

─ da organizirate akcijo na določenem območju (sestavite ekipo prostovoljcev, oberete;razpršene odpadke v ulici, naselju ali ob vodotoku, ali pa z ekipo očistite divje odlagališče);

─ da nudite tehnično pomoč; prevoz odpadkov, vitle, traktorji, tovorna vozila, avto prikolice;

─ da pomagate pri popisu stanja v okolju, s prijavo divjih odlagališč, ki jih poznate;

─ da skupini udeležencev akcije nudite malico, napitek, posladek…


Občina bo za udeležence akcije zagotovila ustrezne vreče, rokavice, malico ter napitke. Za koordinacijo z Občino Rogaška Slatina, prijavo in vse ostalo, se lahko telefonsko, osebno ali po elektronski pošti obrnete na:


Marko RAZBORŠEK, občinski inšpektorDamir VOLARIĆ, občinski redarMarjan ČUJEŠ, tajnik občine


Kontakti za koordinacijo s Turističnim društvom Rogaška Slatina in II. osnovno šolo Rogaška Sl.:

mag. Karla ŠKRINJARIĆ, spec;

ravnateljica II. OŠ in predsednica Turističnega društva Rogaška Slatina

Tel.: 03/ 91-92-130

E- naslov: karla.skrinjaric@guest.arnes.si

Svojo udeležbo oz. sodelovanje lahko prijavite telefonsko, po elektronski pošti ali s prijavnico, ki je v prilogi.

Zbirna mesta za čistilno akcijo bodo določena skupaj s soorganizatorji in objavljena naknadno na:


mag. Branko KIDRIČ

Župan


Priloga:

Prijavnica očistimo Rogaško 2013.pdf (unknown file size)

DOPIS - POVABILO k Očistimo Rogaško 2013.pdf (469,17 KB)