Občina Rogaška Slatina

Namera o sklenitvi neposredne menjalne in prodajne pogodbe

04.04.2013

Občina Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne in prodajne pogodbe.

Občina Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za parc. št. 402/13, 402/28, 402/32, 402/36 vse k.o. Kamence; v skupni izmeri 318 m2 za naslednje nepremičnine v lasti fizične osebe: 188/2, 190/2, 191/1, 192/4, 192/5, 195/2, 196/1, 501 vse k.o. Kamence; v skupni izmeri 869 m2 ter neposredne prodajne pogodbe za parc.št. 1066 k.o. Rogaška Slatina.