Občina Rogaška Slatina

V Rogaški Slatini delegacija čeških zdravilišč

24.05.2013

V petek, 24. maja prihaja v Rogaško Slatino delegacija čeških zdravilišč

Na obisku v Sloveniji je delegacija čeških zdravilišč, v kateri so poleg direktorjev in vodilnih delavcev zdravilišč tudi nekateri župani zdraviliških krajev. Delegacija bo v petek, 24. maja 2013, obiskala tudi Rogaško Slatino. Delegacijo bo ob začetku obiska na Aninem dvoru sprejel župan, mag. Branko Kidrič in jim okvirno predstavil občino, delegacija pa si bo ogledala tudi Anin dvor oziroma njegovih pet zbirk. Delegacija bo obisk nadaljevala v zdravilišču Rogaška Slatina.