Občina Rogaška Slatina

Gradiva za 17. redno sejo, 30.5.2012

Številka: 0320-0005/2012
Datum: 22.5.2012

                                          
V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08, 19/12) sklicujem


17. Redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 30. maja ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., 1. in 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Petra Gašparić.)

4.

Premoženjska bilanca Občine Rogaška Slatina za leto 2011.
(Gradivo je priloženo; poročevalka ga. Monja Puhek.)

5.

Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2011.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Boštjan Debelak.)

6.

Poročilo o delu JZ Regijsko študijsko središče Celje v letu 2011. 
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Katja Esih.)

7.

Predlog izdaje soglasja k imenovanju direktorice JZ Regijsko študijsko središče Celje.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

8.

Seznanitev z Načrtom integritete Občine Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: Petra Gašparić.)

9.

Predstavitev projekta rekonstrukcija križišča Tekačevo v sklopu obnove obvoznice Rogaška Slatina.

10.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

11.

Razno.


mag. Branko KIDRIČ,

           ŽUPAN