Občina Rogaška Slatina

Civilna zaščita in požarna varnostObčina Rogaška Slatina je s sosednjimi občinami ustanovila:


Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Uradni list RS, št. 76/2000). Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Šmarje pri Jelšah. Skupni organ občinske uprave pokriva področje dela civilne zaščite in požarne varnosti šestih občin ustanoviteljic.


Sedež skupne občinske uprave :


Bojan Hrepevnik, strokovni sodelavec za požarno varnost


Miha Šket, strokovni sodelavec za zaščito in reševanje


Varstvo pred požarom

Prijava požara ali druge nesreče na telefonsko številko: 112

Za sproženje siren in tiho alarmiranje kličite: (03) 818-01-13 (varnostna služba Steklarne Rogaška)Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina

1. Roman KROPEC, poveljnik Občinskega štaba CZ

Naslov: Žibernik 13, 3250 Rogaška Slatina

Telefon služba: 05 99 52 083

GSM: 051/ 647 310


2. Marjan ČUJEŠ, nam. poveljnika OŠ CZ

Naslov: Brecljevo 16, 3240 Šmarje pri Jelšah

Telefon doma: (03) 5821-846

GSM: 041/ 924-621

Telefon služba: 03/ 81-81-700, 03/ 81-81-714


3. mr. sc. RATKAJEC TIHOMIR, dr. med.; odgovoren za prvo medicinsko pomoč

Naslov: Plečnikova ulica 9, 3250 Rogaška Slatina

Telefon doma: (03) 581 37 76

Telefon služba: (03) 819 13 60

GSM: 040/ 698-220


4. Aleksander ROJNIK, odgovoren za RBK zaščito

Naslov: Cerovec pod Bočem 42, 3250 Rogaška Slatina

Telefon doma: (03) 5814-820

GSM: 031/ 373-629

Telefon služba: 03/ 819-01-18


5. Martin KIDRIČ, odgovoren za gasilsko službo

Naslov: Sv. Florijan 109, 3250 Rogaška Slatina

Telefon doma: 03/81-07-130 03/81-07-130

GSM: 041/ 763 - 962

GSM: 050/ 652 - 549


6. Zvonimir JUNEŽ, odgovoren za gradbeno-tehnično reševanje

Naslov: Krpanova ulica 8, 3250 Rogaška Slatina

Telefon doma: (03) 5814 644

Telefon služba:(03) 81 21 400

GSM: 041 655 935


7. Robert IVANOŠ, odgovoren za službo za podporo

Naslov: Male Rodne 34a, 3250 Rogaška Slatina

Telefon služba:(03) 5815 937

GSM: 041 720 632

Video posnetek vaje "Nesreča z nevarnimi snovmi v Steklarni Rogaška 2010"

Ogledate si lahko video posnetek uspešno izvedene vaje "Nesreča z nevarnimi snovmi v Steklarni Rogaška 2010", organizirane 11. 9. 2010 pri industrijskem obratu Steklarna Rogaška d.d. v Rogaški Slatini.  

Pri izvedbi so sodelovali: štab Civilne zaščite (CZ) Občine Rogaška Slatina, ekipa CZ Steklarne Rogaška d. d, Reševalna služba Zdravstvenega doma  Šmarje pri Jelšah,  Zdravstvena postaja Rogaška Slatina, Prehospitalna enota (PHE) Celje, Reševalna služba Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Brežice, ekipa prve pomoči Prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina, Policijska postaja Rogaška Slatina ter prostovoljne gasilske enote; Steklarna Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sv. Florijan.