Občina Rogaška Slatina

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

 

Občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so ustanovile organ skupne občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (Uradni lis RS, št. 87/2015). 

Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.


Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge na področju:


Delovno področje medobčinskega inšpektorata in redarstva:


Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek:


Predpisi in obvestila Medobčinskega inšpektorata in redarstva:


Javni uslužbenci:

1. Marko RAZBORŠEK, vodja inšpektorata in redarstva, medobčinski inšpektor


2. Milan KONŠAK, medobčinski inšpektor


3. Damir VOLARIĆ, občinski redar


4. Dejan TAŠNER, občinski redar

  • Telefon: (03) 81-81-702, (03) 81-81-700
  • GSM: 051 642 289


Uradne ure Medobčinskega inšpektorata in redarstva po posameznih občinah: 

Sklep o spremenjenih uradnih urah - obvestilo


Občina Rogaška Slatina:

Ponedeljek: 09.00 - 10.00 ure

Sreda: 8.00 - 9.00 ure

Petek: 12.00 - 13.00 ure

Občina Rogatec:

Torek: 08.00 - 9.00 ure

Občina Podčetrtek:

Četrtek: 08.00 - 9.00 ure

Občina Šmarje pri Jelšah:

Ponedeljek: 13.00 - 14.00 ure

Sreda: 14.00 - 15.00 ure

Petek: 8.00 - 9.00 ure

Občina Kozje:
Četrtek: 10.00 - 11.00 ure