Občina Rogaška Slatina

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

 

Občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so ustanovile organ skupne občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (Uradni lis RS, št. 87/2015). 

Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.


Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge na področju:


Delovno področje medobčinskega inšpektorata in redarstva:


Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek:


Predpisi in obvestila Medobčinskega inšpektorata in redarstva:
Javni uslužbenci:

1. Marko RAZBORŠEK, vodja inšpektorata in redarstva, medobčinski inšpektor


2. Milan KONŠAK, medobčinski inšpektor


3. Damir VOLARIĆ, občinski redar


4. Marko VERK, občinski redarUradne ure Medobčinskega inšpektorata in redarstva po posameznih občinah:

Občina Rogaška Slatina:

Ponedeljek: 09.00 - 11.00 ure

Sreda: 8.00 - 10.00 ure

Petek: 12.00 - 14.00 ure

Občina Rogatec:

Torek: 08.00 - 9.00 ure

Občina Podčetrtek:

Četrtek: 08.00 - 9.00 ure

Občina Šmarje pri Jelšah:

Ponedeljek: 12.00 - 14.00 ure

Sreda: 13.30 - 15.30 ure

Petek: 8.00 - 10.00 ure

Občina Kozje:
Četrtek: 10.00 - 11.00 ure