Občina Rogaška Slatina

Invalidom prijazno mesto


OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE

49 let delovanja območnega društva invalidov Zgornje Posoteleje

Povezave:

Rogaška Slatina "Občina po meri invalidov".

Skrb za ljudi s posebnimi potrebami ima v Rogaški Slatini dolgoletno tradicijo, saj  je tukaj sedež najstarejšega društva delovnih invalidov v Sloveniji, ki ima za sabo že 49 let (ustanovljeno leta 1968) delovanja in združuje preko 1.000 invalidov Obsotelja in Kozjanskega. Takoj po ustanovitvi, v letu 1994, se je tovrstnim prizadevanjem pridružila tudi Občina Rogaška Slatina.  V tesnem sodelovanju z invalidskimi organizacijami, še posebej z Območnim društva invalidov Zg. Posotelje, se že vrsto let sistematično načrtujejo ter izvajajo projekti za ljudi s posebnimi potrebami.


Na predlog Območnega društva invalidov je občina v letu 2006 začela prve aktivnosti za pristop k republiškemu projektu "Občina po meri invalidov". V 2008 je bil občini za večletna sistematična prizadevanja za izenačevanje možnosti invalidov dodeljen status "Občina po meri invalidov". Odločitev je 10.11.2008 v Ljubljani sprejel Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije. S tem si je Rogaška Slatina prislužila status, ki ga je do tega leta pridobilo le šest od takratnih 210 slovenskih občin. Ob 3. decembru, svetovnem dnevu invalidov, je bil občini na svečani prireditvi v Rogaški Slatini, s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije podeljena listina ter skulptura ''Občina po meri invalidov''.

Mednarodno priznanje za Rogaško Slatino

Občina po meri invalidov" pa ni edino priznanje, ki ga je Rogaška Slatina prejela za aktivnosti na področju prilagajanja okolja ljudem s posebnimi potrebami. Septembra 2008 je občina v Splitu prejela tudi posebno evropsko oz. mednarodno priznanje, za visoko kvaliteten program bivanja, ki je prirejen potrebam in pogojem ljudi s posebnimi potrebami, zlasti invalidom. To priznanje je bilo občini podeljeno v okviru mednarodnega tekmovanja v urejenosti mest in vasi, Entente Florale Europe 2008.

Mednarodno priznanje ter status "Občina po meri invalidov" je plod večletnih prizadevanj na tem področju, ki so bila zaznana tudi v širši javnosti. Hkrati pa so priznaja tudi moralna obveza za nadaljna tovrstna humana prizadevanja.

Odprava arhitekturnih ovir in zagotovitev parkirišč

Vzorno je poskrbela za številne parkirne prostore za invalide na javnih parkiriščih. Z redarsko službo skrbi, da jih čim manj izrabljajo šoferji, ki jim niso namenjeni. K večjemu projektu za invalide pa je pristopila v letu 2003 - evropskem letu invalidov. Zastavili so si obsežen 2-letni projekt odprave grajenih ovir za invalide. Z realizacijo projekta je bilo odpravljenih veliko arhitekturnih ovir ter zagotovljena neprekinjena pot invalidom na vozičkih skozi osrednji del mesta Rogaška Slatina, ki zagotavlja samostojen dostop do različnih javnih institucij.

Načrtovanje invalidske politike

V nadaljevanju je občina pripravila celovito Analizo o položaju invalidov v občini glede na Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov. Analiza je bila podlaga za pripravo 3-letnega Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Rogaška Slatina za obdobje 2008 - 2010. V delovni skupini, za pripravo Analize in Akcijskega načrta so bili sodelovali člani invalidskih organizacij, center za socialno delo, dom starejših občanov, snovne šole, člani občinskega sveta in občinske uprave, zdravstvo, humanitarne organizacije, invalidsko podjetje ter študentje. Z analizo je župan seznanil Občinski svet, ki je kasneje tudi obravnaval ter sprejel Akcijskega načrt 2008 - 2010.


Ob tem kaže posebej omenit, da je odprava arhitekturnih ovir oz. dostopnost le eno od 22 področij Agende, ki se uresničujejo v okviru izvajanja projekta. Druga področja so še: osveščanje, zdravstveno varstvo, rehabilitacija, strokovno-podporne službe, zagotavljanje pripomočkov, osebna pomoč, vzgoja in izobraževanje, zaposlovanje, kultura, rekreacija in šport, informiranje in raziskovanje, ekonomska politika, invalidske organizacije itd..


Za uresničevanje nalog iz Akcijskega načrta ter koordinacijo dela skrbi Svet za invalide v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami in ostalim okoljem. Občinski svet je v Svet za invalide imenoval:


Povezave: