Občina Rogaška Slatina

Območno društvo invalidov

V občini Rogaška Slatina je sedež Območnega društva invalidov Zg. Posotelje, ki s svojo humanitarno dejavnostjo pokriva občine: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Področje delovanja društva obsega površino 402 km2 s poseljenostjo 32.359 prebivalcev. Območno društvo je najstarejše društvo delovnih invalidov v Sloveniji, za sabo ima že 44 let delovanja in združuje preko 1.100 invalidov Obsotelja in Kozjanskega.

Leta 2008 je Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje prejelo občinsko priznanje za dolgoletno aktivno in izredno uspešno delovanje na področju dela z invalidi.


Podatki o društvu:

OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV ZG. POSOTELJE


Za vsa vprašanja ali pobude smo na voljo osebno v pisarni ali po telefonu 03/58-13-609 v času uradnih ur ali mobi 041 669 131 (Betka) in 031 884 556 (Marjana).


VSE LJUDI DOBRE VOLJE VABIMO K SODELOVANJU


VODSTVO OBMOČNEGA DRUŠTVA INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE


IZVRŠNI ODBOR:


NADZORNI ODBOR:


KOMISIJA ZA SOCIALNA VPRAŠANJA
KOMISIJA ZA ŠPORT IN REKREACIJO


Bilten Društva invalidov Zg. Posotelje za leto 2016 


Povezave:


Projekti za invalide:
Vzpostaviev poti primerne za invalide med Zdraviliškim parkom in območjem severno od lokalne ceste na Zdraviliškem trgu. Rešitev dostopa je načrtovana z dvema medsebojno povezanima posegoma, in sicer z izgradnjo dela pločnika od križišča pri Terapiji v smeri proti Stritarjevi ulici, v skupni razdalji 165 m, ter z izgradnjo klančine, mimo objekta pivnice v Zdraviliškem parku, v skupni razdalji 122 m.
Skupna vrednost naročila:138.221,39 EUR, z 22 % DDV