Občina Rogaška Slatina

Območno društvo invalidov


V občini Rogaška Slatina je sedež Območnega društva invalidov Zg. Posotelje, ki s svojo humanitarno dejavnostjo pokriva občine: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Področje delovanja društva obsega površino 402 km2 s poseljenostjo 32.359 prebivalcev. Območno društvo je najstarejše društvo delovnih invalidov v Sloveniji, za sabo ima že 50 let delovanja in združuje preko 1.100 invalidov Obsotelja in Kozjanskega.

Leta 2008 je Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje prejelo občinsko priznanje za dolgoletno aktivno in izredno uspešno delovanje na področju dela z invalidi.


Podatki o društvu:

OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV ZG. POSOTELJE


INFORMATOR DRUŠTVA ZA LETO 2019


VODSTVO OBMOČNEGA DRUŠTVA INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE

 Predsednica društva: 
Betka ŠELIGO PLAVČAK
Podpredsednik: Jože LIPAR

Tajnica društva:

VSE LJUDI DOBRE VOLJE VABIMO K SODELOVANJU.


Za vaša vprašanja in pobude smo na voljo v pisarni in po telefonu (03) 58 13 609 ali mobi 070 411 339 v času uradnih ur


IZVRŠNI ODBOR:

 • Gizela Cvetko
 • Stanislav Ivekovič
 • Jernej Kokot
 • Ivan Krulec
 • Leopold Ogrizek
 • Anton Rajher
 • Anton Simunič
 • Ivan Šeligo
 • Danica Verbančič
 • Anton Vodušek


NADZORNI ODBOR:

 • Lidija Ulbin
 • Franc Novak
 • Martin Leskovar


KOMISIJA ZA SOCIALNA VPRAŠANJA:

 • Fanika Vrtačnik
 • Jože Babič
 • Anton Rožencvet
 • Jožefa Dimec
 • Mirjana Bursač
 • Štefanija Kidrič


KOMISIJA ZA ŠPORT IN REKREACIJO:


 • Ivan Šeligo
 • Andrej Gošnjak
 • Ivan Gosak
 • Jože Lipar
 • Silvo Lubej, Aleš Prah.Povezave:


Projekti za invalide:
Vzpostaviev poti primerne za invalide med Zdraviliškim parkom in območjem severno od lokalne ceste na Zdraviliškem trgu. Rešitev dostopa je načrtovana z dvema medsebojno povezanima posegoma, in sicer z izgradnjo dela pločnika od križišča pri Terapiji v smeri proti Stritarjevi ulici, v skupni razdalji 165 m, ter z izgradnjo klančine, mimo objekta pivnice v Zdraviliškem parku, v skupni razdalji 122 m.
Skupna vrednost naročila:138.221,39 EUR, z 22 % DDV