Občina Rogaška Slatina

Splošne in kadrovske zadeve

Znotraj Oddelka za splošne in kadrovske zadeve se opravljajo upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na naslednja področja dela: