Občina Rogaška Slatina

Proračun in finance

Naloge oddelka za finance

Proračun za leto 2019

Proračun za leto 2018

Proračun za leto 2017

Proračun za leto 2016

- Načrt razvojnih programov 2016 - 2019

- Načrt razvojnih programov

- Obrazložitve 

Proračun za leto 2015

Proračun za leto 2014 

- Obrazložitve

Proračun in zaključni račun za leto 2013

Proračun in zaključni za leto 2012

Proračun in zaključni za leto 2011


Predpisi s področja javnih financ


Povezave: