Občina Rogaška Slatina

Turizem

Zdravilišče Rogaška Slatina, kratek pogled v zgodovino

Zdravilišče Rogaška Slatina sodi z večstoletno tradicijo med starejša in pomembnejša zdravilišča v Sloveniji in Evropi. Izkopanine ter rimska cesta, ki je mimo Lemberga in Rogatca vodila iz Celeie v Petovium dokazujejo, da so območje Rogaške Slatine poznali že Kelti in Rimljani. V neposredni bližini vrelca Tempel so našli rimsko bronasto iglo s šestimi glavami, v studencu v bližnji Kostrivnici pa keltske kovance.

Zdravilne učinke vode so že pred prvimi pisnimi omenjanji poznali številni okoličani pa tudi romarji, ki so glas o čudežni zdravilni moči širili po vsej deželi Štajerski in dalje. Prvi pisni viri o mineralni vodi so bili objavljeni leta 1572, ko je slavni alkimist Lenhardt Thurneysser iz Frankfurta v svojem delu Pison objavil prvo analizo mineralne vode iz enega od vrelcev nedaleč od cerkve Sv. Križa.

Danes se je uveljavilo prepričanje, da je vrelce odkril hrvaški ban grof Peter Zrinjski, ki bi naj bil približno leta 1665 na lovu v okolici Rogaške Slatine in ker je imel težave z jetri, so mu kmetje priporočili pitje vode iz vrelca sredi gozda v bližini farne cerkve Sv. Križa. Ban je čudežno ozdravel in obenem poskrbel za sloves tako imenovane svetokriške mineralne vode.

Legenda o nastanku rogaškega vrelca iz 17. stoletja pa pravi, da je Apolon, bog sonca in zdravilstva, ustavil krilatega konja Pegaza, ko je hotel odleteti na goro Parnas in mu naročil piti vodo Rogaškega vrelca. Od tod izvira tudi podoba krilatega konja v občinskem grbu.

Leta 1803 so štajerski deželni stanovi na čelu z deželnim glavarjem grofom Attemsom odkupili zemljišča okoli vrelcev od takratnih privatnih lastnikov in to leto velja za leto ustanovitve zdravilišča, ki je takrat dobilo prvega ravnatelja posesti in pa stalnega zdravnika. Tega leta so v zdravilišču lahko zasilno nastanili le okoli 20 do 25 gostov. Naraščala je tudi prodaja mineralne vode, ki jo je bilo mogoče kupiti v vseh avstrijski deželah, na Ogrskem, Hrvaškem, v Italiji, v Grčiji in Egiptu.

V 20. stoletju so leta 1908 pod vodstvom geologa in vrelčnega inšpektorja iz Karlovih Varov dr. J. Knetta našli takrat najbolj mineralizirano vodo, ki so jo poimenovali Donat. Zaradi visoke vsebnosti magnezija je DONAT MG edinstvena zdravilna mineralna voda, ki pomaga pri presnovnih boleznih in sicer kurativno in preventivno.

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina ( JZTKRS) je na podlagi Sklepa o vpisu ustanovitve subjekta SRG 2014/17673 pravni naslednik Zavoda turizem Rogaška Slatina in Zavoda za kulturo Rogaška Slatina, ustanoviteljica zavoda je Občina Rogaška Slatina. Odlok o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/13) definira status zavoda ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.


Osnovna dejavnost zavoda je:


JZTKRS upravlja z naslednjim nepremičnim premoženjem v lasti Občine Rogaška Slatina:Kontaktni podatki: Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška SlatinaPovezave:
Turistična društva

Turistična društva so prostovoljna, nepridobitna združenja zainteresiranih krajanov, ki se združujejo zaradi spodbujanja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem svojega kraja ter zaradi uresničevanja javnega interesa na področju turizma. Na območju občine Rogaška Slatina delujeta dve društvi:


TURISTIČNO DRUŠTVO ROGAŠKA SLATINA
TURISTIČNO DRUŠTVO KOSTRIVNICA
GAJA, društvo za ohranjanje narodnih jedi in običajev

Prireditve

Podatke o prireditvah za določen datum ali obdobje si lahko ogledate na spletnem portalu Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Krajinski park Boč

Širše območje Boča s Plešivcem in Donačko goro je zaradi enkratnosti, pestrosti in množice naravnih in kulturnih vrednot zavarovano kot krajinski park. Rastišče ogrožene velikonočnice daje območju mednarodni naravovarstveni pomen. Površje Bočkega hribovja sestavljajo na zahodu triasni apnenci in dolomiti, na vzhodu pa miocenski apnenci in kremenovi peščenjaki. Boč poraščajo bukovi gozdovi. Na južnih pobočjih Boča je nahajališče ilirske vegetacije (Orno-Ostryon, Fagion), ki ima tu najsevernejšo mejo uspevanja pri nas. Boč je pomembna botanična lokaliteta, saj se tu nahaja znanstveno zanimiva in redka ter ogrožena flora. Od redkih rastlinskih vrst tu najdemo: velikonočnico (Pulsatilla grandis), navadni jesenček (Dictamnus albus), kranjski šebenik (Erysimum carniolicum), dišeči volčin (Daphne cneoru), sivkasti popon (Helianthemum canum).

Bočka ravan je tako vključena v evropsko mrežo zavarovanih območij Natura 2000. Namen projekta je ob ohranjanju biotske raznovrstnosti in zagotavljanju trajnostnega razvoja zavarovanega območja, načrtovati in vzpostaviti upravljanje zavarovanega območja na podlagi prenosa izkušenj in znanja avstrijskega partnerja, razvijati primerne in trajnostne oblike rekreacije in turizma ter razvijati informacijski sistem, pospeševati pretok in splošne izmenjave informacij ter promovirati in pospeševati osveščanje javnosti o pomenu naravnih vrednot.

Informacijsko središče na Boču

Vabimo vas, da pridete in se oglasite v našem novem informacijskem središču na Boču, kjer vam bomo podali veliko zanimivih informacij o zavarovanem krajinskem parku, ogledali pa si boste lahko tudi multivizijsko predstavitev.


Kontakt za Krajinski park Boč: Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina
Kolesarske in konjeniške poti na območju Obsotelja in Kozjanskega

Destinacija Obsotelje in Kozjansko


Entente Florale Europe

Entente Florale Europe 2008

Rogaška Slatina v družbi evropskih mest


Na mednarodnem hortikulturnem tekmovanju Entente Florale Europe, katerega glavni namen je izboljšanje kvalitete življenja v povezavi z urejenostjo okolja, sta v letu 2008 našo državo zastopala Medana iz Goriških Brd v kategoriji vasi in Rogaška Slatina v kategoriji mest.

Doseženi rezultati so vsako leto znani oziroma razglašeni še-le na zaključni prireditvi, ki je septembra 2008 potekala na Hrvaškem in sicer v Splitu, mestu ki je na tem tekmovanju zastopalo sosednjo državo.

Ekipo, ki je na zaključni prireditvi zastopala Rogaško Slatino, so sestavljali člani organizacijskega odbora Entente Florale 2008 ter predstavniki institucij, gospodarskih družb in društev, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi ocenjevanja mesta Rogaške Slatine, katero je bilo izvedeno v mesecu juliju.

Predstavniki mest in vasi ter predstavniki društev Entente Florale iz dvanajstih držav, člani mednarodne komisije, ki je izvedla ocenjevanje in nenazadnje predstavniki gostiteljev so se v petek, 19. septembra 2008, srečali v parku Sustipan v Splitu, kjer so predstavniki dvanajstih držav simbolično zasadili dvanajst dreves prijateljstva, Slovenijo pa je zastopala Rogaška Slatina.

Svečana slovesnost in podelitev nagrad se je v petek zvečer odvijala v centru Pleter, kjer se zbralo približno 500 predstavnikov iz štiriindvajsetih mest in vasi iz vse Evrope. Po dobrodošlici gostiteljev: predsednika društva Entente Florale Hrvaške, predstavnika vlade in župana Splita se je z nagovorom predsednika asociacije Entente Florale Europe - dr. Jaapa Sprosa, pričela svečana razglasitev rezultatov.

Razglasitev je potekala v dveh delih. Predsednica mednarodne komisije Monika Hetsch je najprej v kategoriji vasi predstavila v sliki in besedi ugotovitve komisije ob izvedbi ocenjevanja in razglasila odločitev komisije o pripadajoči nagradi za vsako posamezno vas posebej in jo tudi izročila predstavnikom posamezne vasi. Slovenijo je med dvanajstimi vasmi zastopala Medana iz Goriških Brd in prejela bronasto medaljo.

V nadaljevanju programa je predsednica ocenjevalne komisije Monika Hetsch podelila nagrade še predstavnikom dvanajstih mest, sodelujočih na tem tekmovanju. Rogaški Slatini je mednarodna komisija dodelila srebrno medaljo. Izjemno presenečenje pa je bila ob zaključku prireditve Rogaški Slatini podeljena posebna nagrada za razvit visoko-kvalitetni program bivanja v mestu, ki je prirejen potrebam in pogojem ljudi s posebnimi potrebami, zlasti invalidom. Za izjemen trud na tem področju in na področju ohranjanja in restavriranja naravne in kulturne dediščine je komisija podelila Rogaški Slatini to posebno nagrado.

Obisk Splita so predstavniki Rogaške Slatine izkoristili tudi za dodatno promocijo turističnega mesta. V soboto dopoldan se je z razstavnim prostorom v Dioklecijanovi palači v družbi ostalih mest in vasi predstavila zainteresirani javnosti.

V petek, 26. septembra ob 18.00 uri je Občina Rogaška Slatina pripravila zaključno prireditev projekta Entente Florale 2008 z naslovom "Rogaška Slatina v družbi evropskih mest", katere glavni namen je bil proslavitev dobljene medalje skupaj z občani. Program prireditve je zajemal ogled kratkega filma o poteku letošnjega ocenjevanja v Rogaški Slatini in razglasitve rezultatov v Splitu ter podelitev zahval sodelujočim partnerjem pri izvedbi projekta. V kulturnem programu pa so nastopile glasbene skupine iz Rogaške Slatine.


Zaključna prireditev Entente Florale Europe Awards 2011 v Rogaški Slatini, 16. do 18. september


Rogaška Slatina je v času od 16. do 18. septembra 2011 gostila zaključno prireditev in podelitev priznanj Entente Florale Europe Awards 2011, ki je zaključno dejanje mednarodnega tekmovanja v urejenosti okolja, z namenom promocije in dviga kvalitete bivanja v mestih in vaseh, kot bolj zelenega in človeku prijaznega okolja.

Mednarodno združenje Association Europeenne pour le Fleurissement et le Paysage, ki združuje 12 držav, je Občini Rogaška Slatina podelilo kandidaturo na osnovi dosežene uvrstitve-srebrno priznanje-na tekmovanju v letu 2008, prejetega posebnega priznanja za skrb za ljudi s posebnimi potrebami ter na osnovi tradicije na področju turistične dejavnosti in zmožnosti, ki jih ponuja turistična in ostala infrastruktura v kraju. Kandidaturo smo sprejeli v želji in z namenom dodatne promocije turistične destinacije Rogaška Slatina.

Program, katerega smo za to priložnost pripravili tekmujočim predstavnikom mest in vasi ter članom združenja in mednarodne komisije je bil zasnovan tako, da je v petek,16. septembra, Rogaška Slatina predstavila svojo narodno tradicijo in lokalno gastronomijo na Evropski ploščadi. V soboto pa „Rogaška Slatina gosti Evropo”-na Evropski ploščadi so se predstavila v letošnjem tekmovanju sodelujoča mesta in vasi.

V trajen spomin na ta dogodek so bila na Pegazovi ploščadi v soboto odkrita tudi obeležja desetim sodelujočim državam na tekmovanju Entente Florale Europe 2011.

Zaključna prireditev in podelitev priznanj je bila v petek, 16. septembra ob 19. uri, v Kulturnem centru v Rogaški Slatini, svečana večerja pa je bila v Kristalni dvorani Grand hotela Rogaška.


Povezave:

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2008-2013

Občina Rogaška Slatina je turistična občina v kateri ima turistična dejavnost multiplikativen učinek tudi na ostale gospodarske dejavnosti. V preteklosti je bila Rogaška Slatina prepoznavna kot celota, že dobro desetletje pa ne nastopa pod skupno blagovno znamko in ne izkorišča sinergij povezovanja na nivoju destinacije.

Zavoljo navedenega in pa podane pobude s strani turističnega gospodarstva je občina pristopila k oblikovanju Strategije-dokumenta, ki je osnovni oziroma prvi korak za izvedbo nadaljnih faz učinkovitega in uspešnega upravljanja turistične destinacije Rogaška Slatina, čemur mora slediti aktiven pristop v največji meri in najprej turističnega gospodarstva v sodelovanju z lokalno skupnostjo k oblikovanju javno-zasebnega partnerstva, katero bo kreator kvalitetne turistične ponudbe, njenega skupnega trženja in promocije ter pridobivanja sredstev evropskih strukturnih skladov in državnih sredstev za razvoj destinacije.

Praksa razvitih-predvsem tujih turističnih središč- kaže na neobhodno potrebno dobro sodelovanje javnega sektorja, zasebnega sektorja in civilne družbe in nujnosti poenotenega pogleda na bodoči razvoj turizma v občini, zato potrebujemo strateški dokument-skupno razvojno-trženjsko strategijo, v kateri bodo opredeljena strateška izhodišča: vizija razvoja, cilji, ključni produkti, skupna cenovna politika, načini promocije, definirane točke razlikovanja med posameznimi ponudniki turističnih produktov in storitev, definiranje standardov kakovosti, organiziranje in financiranje skupnih zadev in nenazadnje oblikovanje skupne blagovne znamke.

Ministrstvo za gospodarstvo in Slovenska turistična organizacija dajeta v skladu z opredelitvami v Razvojnem načrtu slovenskega turizma in Načrtu trženja slovenskega turizma poudarek vzpostavitvi ustrezne oblike organiziranosti na lokalni oz. pokrajinski ravni. Še-le z vzpostavitvijo ustrezne organizacijske oblike na ravni destinacije namreč obstaja možnost za pridobivanje dodatnih državnih ali evropskih sredstev in prednost bodo imele destinacije, katere bodo bolj učinkovito organizirane in ki bodo bolj prodorne pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe na nivoju destinacije. Zato mora Rogaška Slatina narediti korak naprej in sicer najprej v razmišljanju, nato kvaliteti storitev, itd.

Dokument obsega štiri vsebinske sklope. V prvem, najobsežnejšem delu, obravnava analizo stanja turistične dejavnosti v Rogaški Slatini skozi analizo panoge, analizo povpraševanja, analizo ponudbe, analizo trženja, analizo trendov in konkurence.

V drugem delu je predstavljena vizija in cilji: turistična destinacija Rogaška Slatina bo do leta 2013 prepoznavna kot vrhunska, dobro organizirana in sodobna destinacija za turiste, ki iščejo izkušnjo dobrega počutja telesa, duše in duha. Zdravilišče bo specializirano za zdravljenje in lajšanje tegob sodobnega časa in bo svojo ponudbo zdravstvenih in medicinskih storitev dopolnilo z wellness programi visoke kvalitete, Donat Mg pa je eliksir življenja z obljubo aristokratskega počutja ob dogodkih v mondenem središču.

Strateški kvantitativni cilji so: rast števila turistov za 20% in rast števila prenočitev za 35% do leta 2013, doseči 70% povprečno letno zasedenost, rast ležišč za 500 do leta 2010, povprečna doba bivanja se poveča na 7 dni, rast deleža tujih gostov za 15%, rast povprečne potrošnje na turista v hotelih za 25% in povprečne potrošnje na turista v destinaciji za 30%. Strateška kvalitativna cilja pa sta: povečati ugled Rogaške Slatine in vzpostaviti destinacijski managment in upravljanje s strateškim razvojem in trženjem turizma na ravni destinacije Rogaška Slatina.

Tretji vsebinski sklop predstavlja oblikovanje strategije z definiranjem konkurenčne prednosti, pozicioniranjem, navedbo ključnih strategij na področju razvoja in trženja, navedbo turističnih produktov in ponudbe, segmentiranjem in navedbo ciljnih skupin, strategijo trženja, navedbo strateških usmeritev na področju kakovosti, usposabljanja in izobraževanja, poslovnega in investicijskega področja ter organiziranosti in financiranja destinacijske organizacije.

Četrti del pa zajema izvedbene ukrepe za uresničevanje Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2008-2013.

Strategija je nastala s sodelovanjem in konsenzom vseh ključnih ponudnikov v Rogaški Slatini, ki so vsak s svojim videnjem vizije in aktivnosti, potrebnih za njeno uresničitev, pripomogli k njenemu nastanku. Strategija je živa stvar in se v obdobju lahko spreminja, dopolnjuje in prilagaja dejanskim razmeram na domačem in mednarodnem turističnem trgu ali samim razmeram v turistični destinaciji Rogaška Slatina. Bistveno je, da opredeljeno Strategijo posamezni neposredni in posredni turistični ponudniki, javni in civilni sektor sprejmejo za svojo in sodelujejo v njenem udejanjanju.


Priloga: 

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2008-2013

Brezžično internetno omrežje v mestu (WIFI)

Center Rogaške Slatine je v območju zdraviliško-turističnega jedra pokrit z brezžičnim internetnim omrežjem, ki je za uporabnika brezplačno. Obiskovalcem mesta daje možnost, da uporabljajo sodobne internetne komunikacije in ostanejo v stiku s svetom, hkrati pa so jim na voljo informacije o turistični ponudbi Rogaške Slatine in Slovenije.

http://rogaska-slatina.info-wifi.si/.


Območje pokritosti z WIFI signalom je na spodnji fotografiji centra mesta označeno z rumeno črto.