Občina Rogaška Slatina

Stanovanjsko področje

Občina Rogaška Slatina je družbi za poslovanje z nepremičninami STANINVEST d.o.o. sklenila v letu 2017 pogodbo o izvajanju upravniških del, skladno z določbo Stanovanjskega zakona. Ta nastopa kot pooblaščen zastopnik v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Rogaška Slatina. STANINVEST d.o.o. opravlja delo upravnika v večstanovanjskih objektih, kjer se nahajajo stanovanja v lasti Občine in tudi stanovanja drugih lastnikov. Družba izvaja organizacijsko administrativna, tehnično strokovna, finančno računovodska in knjigovodska opravila.


Kontaktni podatki:

STANINVEST d.o.o.

STANINVEST družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.

Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor

Elektronska pošta:

Spletni naslov: www.staninvest.si  


SEZNAM UPRAVNIKOV VEČSTANOVANJSKIH STAVB V OBČINI ROGAŠKA SLATINA (10.7.2017)


Ostali upravniki večstanovanjskih objektov v Rogaški Slatini: 


Dajanje nepremičnin v najem Franc Žerak s.p.


Domplan, upravljanje s hišami in poslovne storitve d.o.o., Rimske Toplice

Globoko 8 E, 3272 Rimske Toplice


Flucher turizem, turistična agencija, avtobusni prevozi, d.o.o.


Sipro, stanovanjsko podjetje, d.o.o.


Skupnost lastnikov Župančičeva ulica 5 3250 Rogaška Slatina


Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.


Stanovanjska zadruga smreka z.o.o.


Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o.


Upra-stan družba za storitve z nepremičninami, proizvodnja in trgovina d.o.o.


Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, Modera, Igor Jordan, s.p.