Občina Rogaška Slatina

Stanovanjsko področje

Občina Rogaška Slatina je z družbo za poslovanje z nepremičninami STANINVEST d.o.o., sklenila v letu 2017 pogodbo o izvajanju upravniških del, skladno z določbo Stanovanjskega zakona. Ta nastopa kot pooblaščen zastopnik v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Rogaška Slatina. STANINVEST d.o.o. opravlja delo upravnika v večstanovanjskih objektih, kjer se nahajajo stanovanja v lasti Občine in tudi stanovanja drugih lastnikov. Družba izvaja organizacijsko administrativna, tehnično strokovna, finančno računovodska in knjigovodska opravila.


Kontaktni podatki:

STANINVEST d.o.o.

STANINVEST družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.

Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor

Elektronska pošta:

Spletni naslov: www.staninvest.si  


SEZNAM UPRAVNIKOV VEČSTANOVANJSKIH STAVB V OBČINI ROGAŠKA SLATINA (10.7.2017)


Ostali upravniki večstanovanjskih objektov v Rogaški Slatini: 


Dajanje nepremičnin v najem Franc Žerak s.p.
Domplan, upravljanje s hišami in poslovne storitve d.o.o., Rimske Toplice

Globoko 8 E, 3272 Rimske Toplice
Flucher turizem, turistična agencija, avtobusni prevozi, d.o.o.
Sipro, stanovanjsko podjetje, d.o.o.
Skupnost lastnikov Župančičeva ulica 5 3250 Rogaška Slatina
Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.
Stanovanjska zadruga smreka z.o.o.
Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o.
Upra-stan družba za storitve z nepremičninami, proizvodnja in trgovina d.o.o.
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, Modera, Igor Jordan, s.p.