Občina Rogaška Slatina

Priznanja občini

Turistična destinacija Rogaška Slatina prejemnica znaka

SLOVENIA GREEN DESTINATION


Priznanja Turistične zveze Slovenije na tekmovanjih v urejenosti slovenskih krajev:


Priznanje Rogaški Slatini - Naj javno stranišče

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, ki že osem let ocenjuje javna stranišča, je javnemu stranišču v Rogaški Slatini že drugič dodelilo najvišje možno število točk in s tem naziv Naj javno stranišče 2016. 

Več o priznanju ...

Najlepše urejena javna stranišča ima Rogaška Slatina

Konec minulega tedna je v ljubljanskih Križankah potekala zaključna prireditev izbora Naj javno stranišče 2014, ki jo je pripravilo Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB). Letos je ta naslov v kategoriji občin osvojila občina Rogaška Slatina, v kategoriji večjih trgovskih centrov pa celjski Citycenter. Društvo je sicer tekom leta pregledalo in ocenilo več kot 100 lokacij javnih stranišč po Sloveniji. Poleg 40 občin in 52 bencinskih servisov ob avtocestah je letos v izboru sodelovalo tudi 6 večjih trgovskih centrov in 10 zdravstvenih domov. Rogaška Slatina tekmuje že od leta 2010, torej že peto leto, akcijo ocenjevanja pa društvo izvaja šest let. Dobre ocene je Rogaška Slatina dobila tudi v preteklih štirih letih.

19. november je svetovni dan stranišča, ki se obeležuje po vsem svetu. V ta namen je društvo za KVČB letos že šesto leto zapored pripravilo akcijo Naj javno stranišče, v kateri komisija ocenjuje dostopnost, urejenost, označenost dostopa, število sanitarij, sanitarije za invalide, opremo in higienski material. Glavni namen akcije pa je ozaveščati javnost o potrebah ljudi s kronično vnetno črevesno boleznijo in povečati ozaveščenost in pripravljenost lokalnih skupnosti za izboljšanje sanitarnih pogojev. Predstavniki občin (z leve): Ljubljana (2. mesto), Rogaška Slatina (1. mesto), Koper (3. mesto)

Občina Rogaška Slatina prejela evropski certifikat QUEST

Dne 25.09.2014 je Občina Rogaška Slatina za uspešno implementacijo orodja upravljanja kakovosti za energetsko učinkovito in trajnostno mestno mobilnost prejela evropski certifikat QUEST. Certifikat je občini izročila Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru, ki je nacionalni koordinator evropskega projekta QUEST.

Občina Rogaška Slatina se je tako pridružila več kot 80-tim mestom (in občinam) iz 21-tih evropskih držav, ki so že prejela certifikat in uporabljajo orodje QUEST. V Sloveniji so k implementaciji tega orodja pristopile še občine: MO Ptuj, MO Kranj, MO Murska Sobota in MO Celje.

Osnovni namen orodja QUEST - Orodje upravljanja kakovosti za energetsko učinkovito in trajnostno mestno mobilnost je izboljšati kakovost občinske prometne politike. S tem orodjem se želi pripraviti čim kvalitetnejši načrt ukrepov, ki bodo privedli do trajnostnega prometa in s tem k izboljšanju kvalitete bivanja v našem mestu ter hkrati povečali atraktivnost za obiskovalce ter poslovne subjekte. Občine lahko s pomočjo tega orodja natančno ovrednotijo lastno prometno politiko in jo nato v skladu s postavljenimi cilji postopoma izboljšujejo.

Pridobljen certifikat predstavlja za občino dodano vrednost, saj jo postavlja na zemljevid Evrope kot mesto, ki vseskozi stremi za izboljšanjem prometne politike in doseganjem ciljev trajnostnega razvoja v občini. Na sliki(z leve): dr. Drago Sever (UM Fakulteta za gradbeništvo), mag. Branko Kidrič, mag. Sebastian Toplak (UM Fakulteta za gradbeništvo)


Rogaška Slatina-najlepši zdraviliški kraj Slovenije v letu 2013

mag. Branko Kidrič ob prevzemu priznanjaV okviru tekmovanja v projektu Turistične zveze Slovenije "Moja dežela-lepa in gostoljubna 2013", je Rogaški Slatini ponovno pripadel naziv najlepše urejenega in gostoljubnega zdraviliškega kraja v Sloveniji. Dobljeno priznanje je potrditev pravilne usmeritve lokalne skupnosti, da je v turističnem mestu prioriteta urejanje in ohranjanje okolja v okviru zelenega turizma in trajnostnega razvoja.

V zadnjih dveh letih od prejema enakega priznanja so bili v Občini Rogaška Slatina izvedeni trije večji infrastrukturni projekti: urejen zunanji fitnes za starejše, kjer so orodja prilagojena starejšim uporabnikom in invalidom; izgrajeno kulturno-turistično središče Anin dvor, kjer sta zgodovina in tradicija Rogaške Slatine predstavljena skozi ogled petih zbirk, objekt s svojo vsebino pa predstavlja dodano vrednost k obstoječi turistični ponudbi destinacije; urejeno novo krožišče Tekačevo ob vstopu v mesto, katerega poleg neobhodnega cvetja krasi simbol razvoja zdraviliškega kraja-stilizirana steklenica mineralne vode.

Prejeto priznanje je dodaten motiv za iskanje izzivov na področju izboljšanja stanja javne infrastrukture tudi v prihodnje, tako v mesecu novembru uvajamo modre cone v mestnem središču z namenom ureditve mirujočega prometa v bližini javnih zgradb in poslovnega dela centra mesta.


Evropsko priznanje  Entente Florale Europe 2008

Na evropskem tekmovanju v urejenosti mest Entente Florale 2008, je Rogaška Slatina prejela:


Status "Občina po meri invalidov"

Rogaška Slatina ima od leta 2008 status "Občina po meri invalidov". Odločitev je v Ljubljani sprejela Zveza delovnih invalidov Slovenije. Do tega leta je ta naziv dobilo le šest od takratnih 210 slovenskih občin.

To pomembno priznaje je plod uspešnih večletnih aktivnosti na področju prilagajanja okolja ljudem s posebnimi potrebami. Skrb za invalide ima v Rogaški Slatini dolgoletno tradicijo. V mestu je sedež najstarejšega slovenskega Območnega društva delovnih invalidov, ki deluje že 44 let in združuje preko 1.100 invalidov Obsotelja in Kozjanskega. Certifikat BYPAD

Certifikat BYPAD je bil občini podeljen leta 2010 s strani Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo. Rogaška Slatina je certifikat prejela zaradi uspešnega sodelovanja v evropskem projetku BYPAD PLATFORM. Pridobljen certifikat predstavlja za Rogaško Slatino dodano vrednost, saj jo postavlja na zemljevid Evrope kot kolesarjem prijazno mesto, ki stremi za izboljšanjem varnega kolesarskega prometa v občini.