Občina Rogaška Slatina

Športna zveza Rogaška Slatina

Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. Ljudje se ukvarjajo s športom na osnovi interesa prostovoljno. Z njim se lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah.

Športna zveza Rogaška Slatina je nastala leta 1997, trenutno združuje 24 športnih društev, od katerih so štiri šolska in eno predšolsko. V društva je včlanjenih okoli 2000 registriranih članov in ponujajo najrazličnejše oblike rekreacije. Športna zveza nudi društvom in članom ŠZ strokovno in administrativno pomoč.

Vodstvo športne zveze in njen sedež

Uradne ure na sedežu športne zveze


Povezava: Športna objekti v Občini Rogaška Slatina

Prireditve v organizaciji ali soorganizaciji Športne zveze

Kategorizirani športniki iz občine Rogaška Slatina

Mladinski razred:


Perspektivni razred


Seznam športnih društev včlanjenih v Športno zvezo

Z.š. Športno društvo, predsednik dru. Naslov, kontakt

1

Balinarsko športno društvo

Rogaška Crystal

Predsednik: Jože VERK

Sotelska cesta 53

Rogaška Slatina

2

Društvo plesnih dejavnosti Rolly

Rogaška Slatina 

Predsednik:Branko PADJAN

Celjska cesta 3a

Rogaška Slatina

3

Karate klub Rogaška Slatina

Predsednik: Roman POTISK

Kidričeva ulica 24

p.p. 34, Rog. Slatina

040 160 460

4

Kolesarski klub Rogaška Slatina

Predsednica: mag. Nanika ČAKŠ

Celjska cesta 3a

Rogaška Slatina

5

Društvo Košarkarska šola

Rogaška Slatina

Predsednik: Milan BASTAŠIČ

Spodnji Gebernik 39

Podplat

6

Košarkarsko društvo Janina

Predsednica: Darinka BASTAŠIČ

Sp. Gabernik 39

Podplat

7

Košarkarski klub Rogaška

Predsednik: Kristijan NOVAK

Ul. Kozjan. odreda 4

Rogaška Slatina

8

Malonogometni klub Rebus

Predsednik: Srečko BORŠIČ

Prešernova ulica 1

Rogaška Slatina

9

Planinsko društvo Boč Kostrivnica

Predsednik: Frenk FIRER

pODTURN 12

Podplat

10

Plezalni klub Rogaška Slatina

Predsednik: Marko POTISK

Cankarjeva 21

Rogaška Slatina

11

Nogometni klub Rogaška

Predsednik: Robert POTOČNIK

Sotelska cesta 55

Rogaška Slatina

12

Smučarski klub Rogaška 

Predsednik: Leopold FűRLINGER

Šlandrova ulica 14a

Rogaška Slatina

13

Športno društvo I. OŠ Rogaška Slatina 

Predsednik: Milan BASTAŠIČ

Kidričeva ulica 24

Rogaška Slatina

14

Športno društvo Boč 

Predsednik: Zvonko PLEVČAK

Irje 36 a

Rogaška Slatina

15

Športno društvo Naredimo nekaj zase

Predsednik: Zora TABAK

Žibernik 17

Rogaška Slatina

16

Športno društvo Slatna

Predsednik: Dragan ŠUČUR

Ul. Kozjan. odreda 4

Rogaška Slatina

17

Športno društvo Kostrivnica

Predsednik: Jože STRNIŠA

Zg. Kostrivnica 31

3241 Podplat

18

Teniški klub Rogaška Crystal

Predsednik: Vlado KUČAN

Šlandrova ulica 14

Rogaška Slatina

19

Športno društvo Tuncovec

Predsednica: Anja POVALEJ

Tuncovec 15

Rogaška Slatina

20

Planinsko društvo Ložno Sv. Florija

Predsednik: Jožef COLNERIČ

Sv. Florijan 42

Rogaška Slatina

21

Planinsko društvo Vrelec Rogaška 

Predsednica: Zinka BERK

Celjska cesta 3a

Rogaška Slatina

22

Športno društvo GIC Florijan 

Predsednik: Roman KURAJ

Župančičeva ulica 5

Rog. Slatina

23

Športno društvo Steklar

Predsednik: Darko VALEK

Cesta na Boč 21

Rogaška Slatina

24

Namiznoteniški klub Rogaška 

Predsednik: Dominik NOVAK

Partizanska cesta 46

Rogaška Slatina

Ostali klubi

Z.š. Športno društvo, predsednik dru. Naslov, kontaktni podatki

1

Kinološki klub Rogaška

Predsednica: Lidija Jančič                  

Tuncovec 12

Rogaška Slatina

Kolesarska karta Rogaške Slatine in okolice

Pri Javnem zavodu za turizem in kulturo Rogaška Slatina (TIC), lahko dobite kolesarsko karto "Rogaška Slatina in okolica", kjer je kolesarjem na voljo skupno 15 poti. 


Projekt "Kolesarska karta Rogaška Slatina in okolica" je nastal pod okriljem Občine Rogaška Slatina kot nosilcem in sofinancerjem projekta ter ob sodelovanju:

- JZ Turizem Rogaška Slatina in

- Kolesarskim klubom Rogaška.