Občina Rogaška Slatina

Kultura in šport

Kultura

Občina Rogaška Slatina zagotavljala pogoje za kulturno ustvarjalnost in raznolikost ter dostopnost kulturnih dobrin preko obstoječih javnih zavodov, posameznih kulturnih društev, Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina in vseh ostalih izvajalcev kulturne dejavnosti. Občanom in občankam zagotavlja ustrezno ponudbo kulturnih dobrin na vseh področjih kulturnega udejstvovanja.


Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina ima v upravljanju naslednje objekte s področja kulture:Kulturni center je leta 2002 dobil osrednjo dvorano s 389 sedeži in spremljajoče prostore, s čimer so bili zagotovljeni pogoji za razmah ljubiteljske dejavnosti, izvedbo vrhunskih prireditev in odvijanje kino predstav. Leta 2012 je bil odprt nov kulturno-turistični objekt Anin dvor. Osrednji prostor Aninega dvora predstavlja prireditvena dvorana s kapaciteto 250 sedišč. V objektu je še 5 razstavnih prostorov z različnimi zbirkami: steklarsko, grafično, domoznansko, parkovno in vodno zbirko. V Anini in Mestni galeriji pa se odvijajo razstave številnih domačih in tujih umetnikov.

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Zdraviliški trg 1, Rogaška Slatina


Enota: Kulturni center Rogaška Slatina

Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina


Knjižnica Rogaška Slatina

Knjižnica Rogaška Slatina se lahko pohvali z modernimi in udobnimi prostori. Poleg osnovne dejavnosti, tj. izposoja in posredovanje knjižničnega gradiva, organizirajo številne raznolike prireditve za otroke in odrasle. Slatinska knjižnica je tudi informacijsko središče z zmogljivimi in hitrimi računalniškimi povezavami, kjer uporabniki najdejo informacije, študijsko gradivo, razvedrilo in prostor za prijetno in aktivno preživljanje prostega časa.

Knjižnica Rogaška Slatina


Ljubiteljska kultura

Ljubiteljska kultura pomeni ohranjanje in oživljanje različnih zvrsti kulture, ohranjanje bazične kulturne identitete in soustvarjanje celovitega slovenskega kulturnega prostora. Prebivalcem omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa, članom kulturnih društev pa pomaga pri aktivnem udejstvovanju in izobraževanju. S povezovanjem z različnimi kulturnimi ustanovami in centri ter povezovanjem različnih ljubiteljskih kulturnih društev omogoča prebivalcem pestro in zanimivo kulturno ponudbo.


Povezovalni člen na področju ljubiteljske kulture je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ki pomaga 17 društvom iz Rogaške Slatine pri njihovem delovanju, spremlja njihove dosežke, organizira izobraževanja za boljšo kvaliteto dela društev, jih spodbuja k obiskovanju seminarjev in prireditev. V njegovi organizaciji se vršijo tudi različne prireditve.

Kulturna društva ter ostali izvajalci kulturnih programov in projektov se financirajo preko Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov, ki ga občina objavi po sprejetju proračuna, praviloma v začetku leta.Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Območna izpostava Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina


Kulturni spomeniki

Rogaško Slatino krasijo številni kulturni spomeniki. Najprepoznavnejša sta zdraviliški kompleks s prekrasnim zdraviliškim parkom, ki se ponaša z večstoletno tradicijo. Slatinčani smo ponosni tudi na kapelico sv. Ane, spomenik sv. Janeza Nepomuka in doprsni kip grofa Attemsa. Bogat doprinos k ohranjanju kulturne dediščine predstavljata tudi Juneževa domačija, kjer so ob posebnih priložnostih prikazani stari ljudski običaji, in Calska gorca, ki služi organizaciji degustacij, delavnicam, okroglim mizam, seminarjem in podobnim prireditvam. Večina naštetih spomenikov je odprta za javnost, samo dogajanje v oz. ob kulturnem spomeniku pa je odvisno od njegove narave.


Šport

Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. V Rogaški Slatini so številni športno-rekreacijski objekti: dve športni dvorani, atletski stadion, zunanja igrišča za košarko, nogometni stadion, igrišča za mali nogomet, športna dvorana za balinanje, zunanji fitnes, tenis igrišča, smučišče, bazeni ...


Raznolika športna infrastrukturi omogoča, da lahko vsak najde kaj zase, kar potrjuje tudi dejstvo, da je v občini veliko ljudi, ki se ukvarja s športom, bodisi neorganizirano ali v različnih društvih. V občini deluje 25 športnih društev pod enotnim okriljem Športne zveze. Razpoložljivi športni objekti pa hkrati omogočajo tudi izvedbo številnih prireditev na različnih ravneh, od občinskih do mednarodnih tekmovanj.
Programi športnih društev se financirajo na osnovi javnega razpisa, ki ga občina objavi po sprejetju proračuna in Letnega programa športa. Posebna komisija pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga v dokončno odločitev posreduje županu Občine.


Športna zveza Rogaška Slatina