Občina Rogaška Slatina

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Kulturna društva 

Prireditve 
Izobraževanje 
Priznanja in nagrade
Galerija slik iz prireditev


KOLEDAR PRIREDITEV


Predstavitev območne izpostave Rogaška Slatina

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Območna izpostava Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

Telefon: 03 81-81-731; GSM: 041 808 536;

E-mail: oi.rogaska.slatina@jskd.si

Spletna stran: www.jskd.si 


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je bil, kot najpomembnejša podporna in animacijska struktura na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, z zakonom ustanovljen leta 1996. V sodelovanju s kulturnimi društvi, skupinami ter ustanovami na področju ljubiteljske kulture, še posebej Zvezo kulturnih društev Slovenije, podpira širok spekter različnih oblik kulturnega udejstvovanja, od ohranjanja tradicij do najsodobnejših oblik umetniškega izraza. Tako deluje kot pomembna kulturna mreža, ki pokriva celotni slovenski kulturni prostor, skrbi za pretok informacij in dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč.

Zakonski okvir je opredeljen z Zakonom o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS št.29/10), iz njega izvedenem Aktu o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS št.29/10).

Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je v Rogaški Slatini odprla vrata decembra 1998 in pokriva območje Občine Rogatec in Občine Rogaška Slatina. Sedež območne izpostave se nahaja v občinski stavbi Občine Rogaška Slatina, na Izletniški ulici 2.

 Leonida Došler, vodja Območne izpostave JSKD Rogaška Slatina


Pri območnih izpostavah se ustanovijo sveti območnih izpostav, ki so posvetovalna telesa direktorja sklada. Svet območne izpostave ima najmanj tri člane, ki jih imenuje direktor na predlog lokalnih skupnosti z območja, ki ga pokriva. V svetu OI Rogaška Slatina so: Tatjana Škorja - predsednica ter člana Nataša Novak in Mirko Bincl.


Na našem območju deluje 23 kulturnih društev, znotraj teh pa še 10 sekcij. S pomočjo strokovnih spremljevalcev pri organizaciji preglednih revij, srečanj in tekmovanj na različnih nivojih (območno, medobmočno in državno), spremljamo kakovostno rast posameznih skupin. Naloga sklada je tudi izvedba ter omogočanje izobraževanj mentorjev, umetniških vodij in članov kulturnih društev. Vseskozi dajemo prednost izvedbi območnih programov, na katerih sodeluje velika večina naših kulturnih skupin in posameznikov (zbori, gledališki ansambli, folklorne skupine, ljudski pevci in godci, glasbene skupine, likovniki, literati…), hkrati pa skupinam, ki dosegajo višje kakovostne ravni omogočamo udeležbe na regijskih ali državnih prireditvah. Rezultati strokovnega spremljanja ter udeležbe na izobraževanjih je boljša uspešnost dela posameznega društva ter večja motivacija za delo članov ljubiteljskih društev.


Območna izpostava Rogaška Slatina sodi med manjše izpostave sklada v Sloveniji. Kljub relativni majhnosti območja, ki ga pokrivamo pa pripravimo množico različnih prireditev. Vsako leto smo organizatorji nekaterih medobmočnih pa tudi kakšne od državnih prireditev. Tako smo skozi leta večkrat gostili državni tabor za mlade godbenice in godbenike, pet krat smo bili gostitelji državnega citrarskega seminarja, v Rogaški Slatini smo začeli z državnimi seminarji za tamburaške orkestre, organizirali smo državni seminar za tubiste, pa državno srečanje otroških folklornih skupin, likovnikov ter literatov seniorjev. Vseskozi tudi dobro sodelujemo z vrtci, osnovnimi šolami, glasbeno šolo, knjižnico, zavodom za kulturo, zavodom za turizem ter šolskim centrom Rogaška Slatina. Skupaj načrtujemo kulturne dogodke, pomagamo pri izobraževanju mentorjev in vključevanju otrok v kulturno dogajanje občin Rogaška Slatina in Rogatec.


"V vsakem življenju pridemo vedno sredi predstave in vedno odidemo sredi predstave. Ni pravega časa, ni napačnega časa. Je samo naš čas." Vzemite si čas in obiščite katero od naših prireditev.


Kulturna društva

Prireditve

Razpisi


Priznanja in nagrade 

Galerija slik