Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 1. izredno sejo, 19.10.2012

Številka: 0320-0008/2012
Datum: 12.10.2012

          
V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08, 19/12) sklicujem


1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v petek, 19. oktobraob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Imenovanje tričlanske volilne komisije za izvedbo tajnih volitev.

2.

Izvedba tajnih volitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije.

(Gradivo je predloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš)

3.

Izvedba tajnih volitev za kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije.

Gradivo je predloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš)mag. Branko KIDRIČ

           ŽUPAN