Občina Rogaška Slatina

2. korespondenčna seja, 1. in 2. VIII. 2013

Številka:0320-0007/2013

Datum:26.7 . 2013


Vabilo za 2. korespondenčno sejo

Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina

dne 1. in 2. avgusta 2013
Spoštovani,


s priloženim gradivom na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina predlagamo izvedbo druge korespondenčne seje sveta in sicer zaradi sprejema sklepa o nakupu nepremičnine, ki je potreben zaradi sodelovanja na zbiranju ponudb za prodajo, ki ga je objavila družba Elektro d.d., Vrunčeva 2a, Celje.


V Poslovniku Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina je navedeno, da je korespondenčna seja dopustna v primeru, ko ni možno sklicati izredne seje, odločitev občinskega sveta pa je potrebna takoj. Korespondenčna seja se opravi po telefonu, o veljavnosti odločitve pa se uporabljajo določbe poslovnika, odvisno od vsebine obravnavane vsebine. O sklicu korespondenčne seje odloči župan, ki je dolžan o razlogih za njen sklic in vsebino sprejete odločitve seznaniti svet na prvi naslednji seji.


Kolikor bi k navedeni točki želeli še kakšna dodatna pojasnila, smo vam v občinskih strokovnih službah na razpolago, prosim, če se za pojasnila obrnete na sodelavko Petro Gašparić, tel. 038181715.


Zaradi tehnične izvedbe korespondenčne seje vas prosimo, da ste v času seje (v dopoldanskih urah dne 1.8. in 2.8.2013) dosegljivi po telefonu.


Lepo pozdravljeni,mag. Branko KIDRIČ

Župan