Občina Rogaška Slatina

Razvoj in investicije

Oddelek za razvoj in investicije opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:


Večje naložbe v občini Rogaška Slatina za leto 2019


Seznam EU projektov Občine Rogaška Slatina


PROJEKTI V IZVAJANJU:


IZVEDENI PROJEKTI / PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020:


IZVEDENI PROJEKTI / PROGRAMSKO OBDOBJE 2007-2013:


IZVEDENI PROJEKTI / PRISTOPNO OBDOBJE 2000-2006: