Občina Rogaška Slatina

Lokalne volitve 2014Predsednik Državnega zbora RS je razpisal redne splošne lokalne volitve 2014, ki bodo v nedeljo, 5. 10. 2014. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 47/14 z dne 24.6.2014.

Župan Občine Rogaška Slatina je razpisal redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina, ki se izvedejo isti dan, to je 5.10.2014. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 50/14 z dne 4.7.2014Volitve županov in volitve v občinske svete in svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina.

OBČINSK VOLILNA KOMISIJA


DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA


Predčasno glasovanje - obvestilo


JAVNA OBJAVA SEZNAMOV POTRJENIH KANDIDATUR

TER LIST KANDIDATOV ZA LOKALNE VOLITVE 2014 V OBČINI ROGAŠKA SLATINA

Obvestilo o napaki v javni objavi:

V posebni izdaji Rogaških novic, izdanih19.9.2014 in dostavljenih v gospodinjstva v občini Rogaška Slatina, je tiskarna naredila napako pri objavi kandidatnih list za OBČINSKI SVET. Zato bodo na novo natisnjene ter 22. in 23. septembra v gospodinjstva dostavljene LISTE KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET. Objava kandidatur za ŽUPANA in za KRAJEVNE SKUPNOSTI so v javni objava pravilne.
JAVNO ŽREBANJE VRSTNEGA REDA PLAKATNIH MEST

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 sporoča, da se bo javno žrebanje vrstnega reda plakatnih mest, skladno z določili Odloka o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 34/14) izvajalo v ponedeljek, dne 1.9.2014 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Rogaška Slatina.


Presek stanja v evidenci volilne pravice na dan 19.9.2014

Pripravilo:Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo.Število volilcev po volilnih enotah za volitve v Občinski svet:


Povezave:


Časovni potek volilnih opravil:


Razpis lokalnih volitev 2014:

 1. Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov 
 2. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina


Občinski predpisi v zvezi z lokalnimi volitvami 2014:

 1. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina v letu 2014
 2. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina v letu 2014
 3. Popravek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina v letu 2014
 4. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rogaška Slatina
 5. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rogaška Slatina


Državni predpisi v zvezi z lokalnimi volitvami:

 1. Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)
 2. Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ)
 3. Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2)
 4. Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)
 5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK - B)