Občina Rogaška Slatina

Mestna tržnica s parkirno hišo

4. 7. 2014 je bil v centru mesta na Kidričevi ulici 1a v Rogaški Slatini odprt nov objekt, v katerem je pokrita tržnica, brezplačna parkirna hiša Center za 78 osebnih vozil, na vrhu objekta pa še razgledna terasa.
Tržni red mestne tržnice Rogaška Slatina (Uradni list RS št. 45/14) določa upravljanje tržnice, trgovanje, pravice in obveznosti upravljavca, lokacijo tržnice, obratovalni čas, prodajna mesta, prodajalce in najem tržnih mest, pristojbino, prodajo blaga, skladiščenje blaga, vzdrževanje reda in čistoče na mestni tržnici Rogaška Slatina.


S tržnimi prostori upravlja Občina Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, (tel. 03/81-81-728,03/81-81-700; e-naslov; valerija.sket@rogaska-slatina.si).


Mestna tržnica obratuje od ponedeljka do sobote med 8. in 17. uro, tudi ob praznikih.

Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:


Na tržnih prostorih v lasti občine smejo prodajati:


Prednost pri najemu tržnih mest imajo ponudniki s stalnim bivališčem oziroma registrirano dejavnostjo v Občini Rogaška Slatina.

Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določi občinski svet s sklepom na predlog upravljavca tržnice. Plačila pristojbine za uporabo tržnega prostora so oproščene dobrodelne in humanitarne organizacije.


• Tržni red tržnice v Rogaški Slatini (Uradni list RS št. 45/2014)

• Vloga za izdajo soglasja za prodajo na mestni tržnici (Word)

• Vloga za izdajo soglasja za prodajo na mestni tržnici (PDF)