Občina Rogaška Slatina

Seje sveta Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina

 

       Gradivo - skice k 6. točki dnevnega reda 6. seje MKS