Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 1. korespondenčno sejo, 18. in 21. 12. 2015

Številka: 0320-0009/2015-2

Datum: 16. 12. 2015V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/1228/15) in v skladu z določbami 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 109/03 - UPB -1,15/0819/12) sklicujem
1. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo potekala dne 18. in 21. decembra 2015.Predlagani dnevni red:


1.

Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju za obdobje

2016 - 2021 iz Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; pripravljalec: Marjan Čuješ, tajnik občine.)


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN