Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 13. redno sejo, 27.1.2016

Številka: 0320-0001/2016

Datum: 20. 1. 2016

V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


13. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 27. januarja 2016 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.


Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.


2.

Poročilo o realizaciji sklepov.


3.

Poročilo o izvedbi 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine

Rogaška Slatina.


4.

Predlog za imenovanje članov Sveta OI JSKD RS.
5.

Predlog odkupa zemljišča v postopku stečaja družbe Klasja d.d.


6.

Predlog odkupa zemljišča v k.o. Strmec - Drofenik.


7.

Predlog odkupa zemljišča v k.o. Sv. Florijan - Frangež.


8.Predlog odkupa zemljišča v k.o. Kamence - Bračun.
9.

Predlog menjave zemljišča v k.o. Sv. Florijan - Cvetko.


10.Predlog menjave zemljišča v k.o. Sp. Sečovo - Drofenik.
11. Predlog menjave zemljišča v k.o. Negonje - Drofenik.
12.

Predlog menjave zemljišča v k.o. Plat - Drozg.


13.Pobude in vprašanja.
14.Razno


Dodatna točka dnevnega reda:Predlog za izdajo soglasja za imenovanje direktorice

JZ ZD Šmarje pri Jelšah
mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN