Občina Rogaška Slatina

Vložišče

V času uradnih ur vložišča, vas svetovalka za pomoč strankam usmeri na ustrezen oddelek oz. k uslužbencu, ko urejate določene upravne zadeve. Vložišče izdaja obrazce oz. vloge, sprejema plačila upravnih taks ter svetuje pri izpolnjevanju vlog v kolikor je to potrebno.  Če določena upravna zadeva ni v pristojnosti občine,  vas napoti na drug pristojen organ oz. službo. 


Kontaktni podatki za vložišče:

Telefon: (03) 818-17-21
Elektronski naslov: vlozisce@rogaska-slatina.si

Uradne ure vložišča

ponedeljek     

8.00 - 15.00 ure

torek 8.00 - 15.00 ure

sreda

8.00 - 16.00 ure
četrtek

8.00 - 15.00 ure

petek

8.00 - 14.00 ure

Vloge in obrazci

Za določene upravne zadeve ima občina pripravljene ustrezne obrazce oz. vloge, ki jih dobite na vložišču občine ali pa si jih natisnete oz. jih prevzamete  z občinske spletne strani. Za upravne zadeve, kjer ni predpripravljenih obrazce oz. vloge, le-te stranka prostoročno napiše.

Plačilo upravne takse

Plačilo upravnih taks na Občini Rogaška Slatina se vrši na podlagi:


Upravna taksa se lahko plača:

Oddaja vloge

Izpolnjeno vlogo s potrebnimi prilogami in plačano upravno takso v zahtevani višini lahko:

Vloge in obrazci v elektronski obliki