Občina Rogaška Slatina

Občinska uprava

Organizacija in delovno področje občinske uprave je določena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/2004, 94/2013) kjer so tudi opredeljene pristojnosti posameznih oddelkov.

Občinska stavba - sedež Občine Rogaška Slatina

Sedež občinske uprave: Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

Telefon: (03) 81-81-700, (03) 81-81-711

Telefaks:(03) 81 81 724     
E-naslov splošni: obcina@rogaska-slatina.si

E-naslov vložišča: vlozisce@rogaska-slatina.si


V občinski upravi je organiziranih pet organov občinske uprave:


Poslovni čas občinske uprave:

ponedeljek     

7.00 - 15.00 ure

torek

7.00 - 15.00 ure

sreda

7.00 - 16.00 ure

četrtek

7.00 - 15.00 ure

petek

7.00 - 14.00 ure

Uradne ure: župana, vložišča ter oddelkov

Uradne ure župana:

sreda             

10.00 - 12.00 ure


Uradne ure vložišča:

ponedeljek     

8.00 - 15.00 ure

torek 8.00 - 15.00 ure

sreda

8.00 - 16.00 ure
četrtek

8.00 - 15.00 ure

petek

8.00 - 14.00 ure


Uradne ure oddelkov občinske uprave:

ponedeljek     

8.00 - 12.00 ure

sreda

8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 16.00
petek

8.00 - 12.00 ure

Javni uslužbenci Občine Rogaška Slatina 

Brigita BAUER GROBIN, svetovalka III

 

Marjan ČUJEŠ, sekretar


Petra GAŠPARIĆ, podsekretarka

 

Polonca GOLOB KOVAČIČ, podsekretarka

  

Brigita KREGAR DROFENIK, podsekretarka

 

Vlado KUČAN, referent I

 

Janja MOČNIK KANTOCI, svetovalka II

 

mag. Kristijan NOVAK, podsekretar


Aleš OTOREPEC, podsekretar


Saša PALE KOSOVEC, operativni tehnik V


Cvetka PETEK, poslovna sekretarka V/II


Marjetka POBEŽIN, administratorka V


Jožica PODGORŠEK, poslovna sekretarka V/II


Monja PUHEK, podsekretarka

 

Tomaž STREHOVEC, podsekretar


Valerija ŠKET, svetovalka III


Dragan ŠUĆUR, svetovalec III


Srečko ŽGAJNER, sodelavec za krajevne skupnosti


Skupni občinski upravi z drugimi občinami: