Občina Rogaška Slatina

Občinska uprava

Organizacija in delovno področje občinske uprave je določena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/2004, 94/2013) kjer so tudi opredeljene pristojnosti posameznih oddelkov.

Občinska stavba - sedež Občine Rogaška Slatina

Sedež občinske uprave: Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

Telefon: (03) 81-81-700, (03) 81-81-711

Telefaks:(03) 81 81 724     
E-naslov splošni: obcina@rogaska-slatina.si

E-naslov vložišča: vlozisce@rogaska-slatina.si


V občinski upravi je organiziranih pet organov občinske uprave:


Poslovni čas občinske uprave:

ponedeljek     

7.00 - 15.00 ure

torek

7.00 - 15.00 ure

sreda

7.00 - 16.00 ure

četrtek

7.00 - 15.00 ure

petek

7.00 - 14.00 ure

Uradne ure: župana, vložišča ter oddelkov

Uradne ure župana:

sreda             

10.00 - 12.00 ure


Uradne ure vložišča:

ponedeljek     

8.00 - 15.00 ure

torek 8.00 - 15.00 ure

sreda

8.00 - 16.00 ure
četrtek

8.00 - 15.00 ure

petek

8.00 - 14.00 ure


Uradne ure oddelkov občinske uprave:

ponedeljek     

8.00 - 12.00 ure

sreda

8.00 - 12.00 ure in od 13.00 - 16.00
petek

8.00 - 12.00 ure

Javni uslužbenci Občine Rogaška Slatina 

Brigita BAUER GROBIN, svetovalka III

 

Marjan ČUJEŠ, sekretar


Simona DOBNIK, podsekretarka


Petra GAŠPARIĆ, podsekretarka

 

Polonca GOLOB KOVAČIČ, podsekretarka


Sanja GRM, višja svetovalka III


Brigita KREGAR DROFENIK, podsekretarka

  

Janja MOČNIK KANTOCI, svetovalka II

 

mag. Kristijan NOVAK, podsekretar


Aleš OTOREPEC, podsekretar


Saša PALE KOSOVEC, operativni tehnik V


Cvetka PETEK, poslovna sekretarka V/II


Marjetka POBEŽIN, administratorka V


Jožica PODGORŠEK, poslovna sekretarka V/II


Monja PUHEK, podsekretarka

 

Tomaž STREHOVEC, podsekretar


Valerija ŠKET, svetovalka III


Dragan ŠUĆUR, svetovalec III


Srečko ŽGAJNER, sodelavec za krajevne skupnosti


Skupni občinski upravi z drugimi občinami: