Občina Rogaška Slatina

Gradivo za 2. dopisno sejo, 14.7.2017

Številka: 0320-0007/2017

Datum: 6. 7. 2017V A B I L O


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 28/15) sklicujem


2. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo potekala, 14. julija 2017.Predlagani dnevni red:

1.

Predlog sklepa o pridobitvi stavbne pravice na nepremičninah v k.o. Nimno

za predviden namen gradnje objekta varstva narave

(Gradivo je priloženo.)


mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN