Občina Rogaška Slatina

CLLD - ESRR

Izbrani projekti za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD):