Občina Rogaška Slatina

Splošni akti občine

Osnovni akti

Proračun občine


Drugi akti

Na povezavi je register vseh veljavnih predpisov Občine Rogaška Slatina, sprejetih na Občinskem svetu občine po 1. 1. 1995, vključno s predpisi bivše skupne Občine Šmarje pri Jelšah, ki se uporabljajo do sprejema lastnih splošnih aktov Občine Rogaška Slatina.

V priloženi PDF datoteki se lahko vrši brezplačen vpogled v celotne vsebine veljavnih predpisov občine s spremembami, dopolnitvami ter popravki, objavljenimi v Uradnem listu Republike Slovenije.Register vseh sprejetih občinskih predpisov

Na priloženem dokumentu je seznam vseh veljavnih in neveljavnih občinskih predpisov, ki jih je sprejel Občinski svet od nastanka občine v letu 1994, vključno s predpisi prejšnje skupne Občine Šmarje pri Jelšah, ki se uporabljajo do sprejema vseh lastnih splošnih aktov Občine Rogaška Slatina.