Občina Rogaška Slatina

Splošni akti občine

Akti Občine Rogaška Slatina

Na povezavi je register vseh veljavnih predpisov Občine Rogaška Slatina, sprejetih na Občinskem svetu občine po 1. 1. 1995, vključno s predpisi bivše skupne Občine Šmarje pri Jelšah, ki se uporabljajo do sprejema lastnih splošnih aktov Občine Rogaška Slatina.

V priloženi PDF datoteki se lahko vrši brezplačen vpogled v celotne vsebine veljavnih predpisov občine s spremembami, dopolnitvami ter popravki, objavljenimi v Uradnem listu Republike Slovenije.Register vseh sprejetih občinskih predpisov

Na priloženem dokumentu je seznam vseh veljavnih in neveljavnih občinskih predpisov, ki jih je sprejel Občinski svet od nastanka občine v letu 1994, vključno s predpisi prejšnje skupne Občine Šmarje pri Jelšah, ki se uporabljajo do sprejema vseh lastnih splošnih aktov Občine Rogaška Slatina.Osnovni akti

Proračun občine