Občina Rogaška Slatina

Turistična in promocijska taksa

Račun za nakazilo turistične in promocijske takse


S 01.01.2019 je stopila v veljavo sprememba Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/2018), na osnovi katere se poleg turistične takse odmeri tudi promocijska taksa. Sprememba Odlok o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 53/2018) določa znesek turistične takse v višini 2,00 EUR na osebo na dan, znesek promocijske takse pa v višini 0,50 EUR na osebo na dan. Skupna višina obeh taks, ki se zaračuna gostu, tako znaša 2,50 EUR na osebo na dan.


Nakazilo zavezanca za plačilo turistične in promocijske takse


Po pojasnilu Ministrstva za finance zavezanci nakazujejo turistično in promocijsko takso v skupnem znesku na podračun:


Razporejanje takse bo po pooblastilu izvajala Uprava za javna plačila. Prvo nakazilo na ta podračun se izvede v februarju za plačilo turistične in promocijske takse za januar 2019. Osnova za nakazilo je prejeti račun s strani Občine Rogaška Slatina, ki ga boste prejeli do 15. v mesecu za pretekli mesec.


Vsa nakazila turistične takse do 31.12 2018 SE PLAČUJEJO NA STARI PODRAČUN TURISTIČNE TAKSE:


S spoštovanjem,


Brigita BAUER GROBIN

Svetovalka III


Monja PUHEK, univ.dipl.oec.

Podsekretarka