Občina Rogaška Slatina

Množično vrednotenje nepremičnin

Občane obveščamo, da poteka od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, (pritličje, mala sejna soba št. 111), 


javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin,

ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.


Predlog modelov vrednotenja je dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer so objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.


Javna predstavitev modelov vrednotenja bo organizirana v ponedeljek 14. oktobra 2019, od 10.00 - 13.00 ure tudi na Območni geodetski upravi Celje v prostorih Narodnega doma Celje, mala dvorana, Trg celjskih knezov 9, Celje za občine: Bistrica ob Sotli, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik in Zreče.


Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:


Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 sta dostopna na kraju javne razgrnitve in na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.


Kontaktna oseba Občine Rogaška Slatina, ki vodi in koordinira postopke:
Oddelek za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina

Telefon: (03) 81-81-727

Telefon:(03) 81-81-700 (centrala)

Elektronski naslov: obcina@rogaska-slatina.si


Občine Rogaška Slatina prejema pripombe občanov, ki so poslane do vključno 15. 11. 2019, in sicer


Pripombe za vrednotenja nepremičnin na območju Občine Rogaška Slatina se lahko pošljejo občini na obrazcu JR.MV-1, na sledeč način:


Kontakt Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS)


Povezave:


Povezava na obrazce: 

Vpogled v geografski informacijski sistem Občine Rogaška Slatina
V podatkovnem sloju REN: Predlog modelov vrednotenja nepremičnin je možen vpogled v PREDLOG VREDNOSTNIH CON območij v Občini Rogaška Slatiina.

Za vpogled je potrebno potrditi podatkovni sloj: VSEBINE - Po skuppinah
REN: Predlog modelov vrednotenja nepremičnin