Občina Rogaška Slatina

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga Občina Rogaška Slatina je dostopek na spletni povezavi:


http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=f4f809aa-abcc-4c85-b22a-deefa8425677&osebna=1#2._SPLO%C5%A0NI_PODATKI_O_ORGANU_IN_INFORMACIJAH_JAVNEGA_ZNA%C4%8CAJA_S_KATERIMI_RAZPOLAGA