Občina Rogaška Slatina

Občinski svet

Občinski svet Občine Rogaška Slatina šteje dvajset članov, ki se volijo vsaka štiri leta na rednih lokalnih volitvah po proporcionalnem volilnem sistemu. Za mandatno obdobje 2014 - 2018 so bili svetniki izvoljeni 5. oktobra 2014. Organizacijo in način dela občinskega sveta določa Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12).

  Na fotografiji: Člani občinskega sveta 2014- 2018 in župan

Sejne občinskega sveta

Seje potekajo praviloma zadnjo sredo v mesecu v sejni dvorani Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2. V mesecu juliju in avgustu občinski svet rednih delovnih sej nima. V času okrog 26. julija, praznika občine Rogaška Slatina, se občinski svet sestane na slavnostni seji, kjer se podelijo najvišja občinska priznanja. 

Gradiva za seje občinskega sveta se svetnikom posredujejo teden dni pred sejo. Vsa sejna gradiva za pretekla in za tekoče mandatno obdobje so na vpogled v Knjižnici Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a. Od andatnega obdobja 2010 - 2014, pa so vsa sejna gradiva za Občinski sveta na voljo tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Rogaška Slatina.

  Na fotografiji: Sejna dvorana Občine Rogaška Slatina, kjer potekajo seje sveta


Povezave: