Občina Rogaška Slatina

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor imenuje Občinski svet. Za mandatno obdobje 2014 - 2018 je bil nadzorni odbor imenovan na 2. redni seji Občinskega sveta, dne 19.11.2014, nadomestna članica (Angela Kidrič pa na  26. redni sejiObčinskega sveta dne 28.6.2017


Jože UNVERDORBEN
predsednik
Strma cesta 6, Rogaška Slatina
Marija ČOHčlanicaUl. Kozjanskega od. 9, Rogaška Slatina
Iva INKRETčlanica
Levstikova ulica 5a, Rogaška Slatina
Lidija ULBINčlanica
Janina 2, Rogaška Slatina
Angela KIDRIČčlanicaZlatorogova ulica 6, Rogaška Slatina


Pristojnosti ter organizacija in način dela Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina določata: