Občina Rogaška Slatina

Nadzorni odbor

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pristojnosti ter organizacija in način dela Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina določata:


Nadzorni odbor Občine Rogaška Slatina je bil imenovan na 2. redni seji Občinskega sveta, s sklep št. 0320-0001/2019-03 z dne 23.1.2019, v naslenjis sestavi: 

1. Jože UNVERDORBEN, Strma c. 6, Rogaška Slatina, predsednik

2. Marija JURČIČ, Zg. Gabernik 15, Podplat, članica

3. Marija ČOH, Ul. Kozjanskega odreda 9, Rogaška Slatina, članica

4. Lidija ULBIN, Janina 2, Rogaška Slatina, članica

5. Bernard PETANJEK, Šlandrova ulica 31, Rogaška Slatina, član