Občina Rogaška Slatina

Krajevne skupnosti

V Občini Rogaška Slatina so ustanovljene tri krajevne skupnosti, ki so pravne osebe javnega prava:

  1. Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina
  2. Krajevna skupnost Kostrivnica
  3. Krajevna skupnost Sveti Florijan
Pristojnosti in naloge krajevnih skupnosti so opredeljene v naslednjih občinskih predpisih:


Število prebivalcev in gospodinjstev po krajevnih skupnostih občine Rogaška Slatina


Območje

31.12.

2011

31.12.

2012

31.12.

2013

1.7.

2014

Število

gospodin.

MKS Rogaška Slatina 9.140 9.149 9.177 9.0993.735
KS Kostrivnica 1.344 1.359 1.375 1.376520
KS Sv. Florijan 520 514 518    506
224
Občina

11.044

11.02211.070 10.9814.479


Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 1.7.2014

Število gospodinjstve: podatki za leto 2012Rezultati lokalnih volitev 2014 za mandatno obdobje 2014 - 2018: