Občina Rogaška Slatina

Člani občinskega sveta

Mandatno obdobje 2014 - 2018


Marjetica ANTOLIN

Rojena: 1964

Stanujoča: Tekačevo 50,  Rogaška Slatina

Izvoljena v 2. volilni enoti na listi: Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja

Delo v organih sveta:

- Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja
Lidija BAJC

Rojena: 1954

Stanujoča: Tekačevo 18,  Rogaška Slatina

Izvoljena v 2. volilni enoti na listi: DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Delo v organih sveta:

- Zdraviliška komisija
mag. Franc BERK

Rojen: 1957

Stanujoč: Velike Rodne 17a,  Rogaška Slatina

Izvoljen v 1. volilni enoti na listi: SMC - Stranka Mira Cerarja

Delo v organih sveta:

- Odbor za gospodarske dejavnosti

- Odbor za kmetijstvo
Leonida DOŠLER

Rojena: 1967

Stanujoča: Gozdna ulica 14,  Rogaška Slatina

Izvoljena v 2. volilni enoti na listi: NSI - Nova Slovenija - krščanski demokratiDelo v organih sveta:

- Odbor za družbene dejavnosti

mag. Andrejka FLUCHER

Rojena: 1969

Stanujoča: Kidričeva ulica 14, Rogaška Slatina

Izvoljena v 1. volilni enoti na listi: SD, Socialni demokrati

Delo v organih sveta:

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Boris FűHRER

Rojen: 1959

Stanujoč: Gubčeva ulica 2, Rogaška Slatina

Izvoljen v 2. volilni enoti na listi: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Delo v organih sveta:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo

Daniel HRIBAR

Rojen: 1977

Stanujoč: Ul. Kozjanskega odreda 21, Rogaška Slatina

Izvoljen v 2. volilni enoti na listi: SD - Socialni demokrati

Delo v organih sveta:

- Odbor za gospodarske dejavnosti
Anton IŽANC

Rojen: 1950

Stanujoč: Prvomajska ulica 27, Rogaška Slatina

Izvoljen v 2. volilni enoti na listi: SMC - Stranka Mira Cerarja

Delo v organih sveta:

- Zdraviliška komisijaMateja JAGODIČ

Rojena: 1972

Stanujoča: Podturn 3, Podplat

Izvoljena v 3. volilni enoti na listi: DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Delo v organih sveta:

- Odbor za družbene dejavnosti

- Statutarno pravna komisija
Marija JURČIČ

Rojena: 1970

Stanujoča: Zgornji Gabernik 15, Podplat

Izvoljena v 3. volilni enoti na listi: Nestrankarska lista za razvoj Rogaške Slatine in podeželja

Delo v organih sveta:

- Odbor za družbene dejavnosti
Martin KIDRIČ

Rojen: 1951

Stanujoč: Sv. Florijan 109, Rogaška Slatina

Izvoljen v 3. volilni enoti na listi: SLS, Slovenska ljudska stranka

Delo v organih sveta:
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo
Josip KOVAČIĆ

Rojen: 1937

Stanujoč: Lastine 2a,  Rogaška Slatina

Izvoljen v 1. volilni enoti na listi: DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Delo v organih sveta:

- Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja

- Svet za invalide
dr. Jožef LIPNIK

Rojen: 1935

Stanujoč: Irje 46b, Rogaška Slatina

Izvoljen v 3. volilni enoti na listi: SMC - Stranka Mira Cerarja


Delo v organih sveta:

- Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja
Ivan MIJOŠEK

Rojen: 1956

Stanujoč: Zg. Negonje 4b, Rogaška Slatina

Izvoljen v 3. volilni enoti na listi: SDS, Slovenska demokratska stranka

Mobilni telefon: 041/ 386 510

Delo v organih sveta:

- Odbor za gospodarske dejavnosti

- Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja

- Odbor za kmetijstvo
Marjan OSTRUH

Rojen: 1949

Stanujoč: Prnek 16, Rogaška Slatina

Izvoljen v 1. volilni enoti na listi: NSI - Nova Slovenija - krščanski demokrati

Delo v organih sveta:

- Odbor za cestno in komunalno infrastrukturomag. Bojan PIRŠ

Rojen: 1963

Stanujoč: Sončna ulica 4, Rogaška Slatina

Izvoljen v 1. volilni enoti na listi: SDS, Slovenska demokratska stranka

Delo v organih sveta:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- Statutarno pravna komisija
Anton PLEVČAK

Rojen: 1959

Stanujoč: Gabrovec pri Kostrivnici 4a, Podplat

Izvoljen v 3. volilni enoti na listi: Skupina volivcev in Lista Toneta Plevčaka za prihodnost

GSM; 041/ 992 701; telefon: 01/580-77-70

Delo v organih sveta:

- Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo

- Odbor za kmetijstvo
Milena PRGIN

Rojena: 1962

Stanujoča:Cvetlični hrib 6, Rogaška Slatina 

Izvoljena v 2. volilni enoti na listi: SDS, Slovenska demokratska stranka
mag. Klaudija REDENŠEK

Rojena: 1974

Stanujoča: Spodnje Negonje 15a, Rogaška Slatina

Izvoljena v 3. volilni enoti na listi: SMC - Stranka Mira Cerarja


Delo v organih sveta:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- Statutarno pravna komisija
Mitja ŠKRABL

Rojen: 1982

Stanujoč: Tržišče 12, Rogaška Slatina

Izvoljen v 1. volilni enoti na listi: SLS, Slovenska ljudska stranka

Delo v organih sveta:

- Zdraviliška komisija