Občina Rogaška Slatina

Člani občinskega sveta


Mandatno obdobje 2018 - 2022Janez BOŽAK, podžupan

Rojen: 1972

Stanujoč: Topole 41a, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljen v 2. volilni enoti na listi:

SDS - Slovenska demokratska stranka

Telefon: 040 934 027

Enaslov: jani.bozak@gmail.com 

Delo v organih sveta:

- Odbor za družbene dejavnosti
mag. Leonida DOŠLER

Rojena: 1967

Stanujoča: Gozdna ulica 14,  Rogaška Slatina

Izvoljena v 2. volilni enoti na listi: 

NSi - Nova Slovenija - krščanski demokrati Telefon: 041 808 536

Enaslov: leonida.dosler@gmail.com

Delo v organih sveta:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- Komisija za vloge in pritožbe, nagrade in odlikovanja
Jože ERJAVEC 

Rojen: 1958

Stanujoč: Brezje pri Podplatu 12, 3241 Podplat

Izvoljen v 3. volilni enoti na listi:

Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja

Telefon: 040 608 474

Enaslov: 

Delo v organih sveta:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovan

- Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo   

 mag. Andrejka FLUCHER

Rojena: 1969

Stanujoča: Kidričeva ulica 14, Rogaška Slatina

Izvoljena v 1. volilni enoti na listi:

SD, Socialni demokrati

Telefon: 031 612 015

Enaslov: andreja.flucher@siol.net

Delo v organih sveta:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Boris FűHRER, podžupan

Rojen: 1959

Stanujoč: Gubčeva ulica 2, Rogaška Slatina

Izvoljen v 2. volilni enoti na listi:

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Telefon: 041 767 782

Enaslov: boris.fuhrer@amis.net

Delo v organih sveta:

- Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo
Mateja JAGODIČ

Rojena: 1972

Stanujoča: Podturn 3, 3241 Podplat

Izvoljena v 3. volilni enoti na listi: 

DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Telefon: 041 650 154

Enaslov: mateja.jagodic@scrs.si

Delo v organih sveta:

- Odbor za družbene dejavnosti
Martin KIDRIČ

Rojen: 1951

Stanujoč: Sv. Florijan 109, Rogaška Slatina

Izvoljen v 3. volilni enoti na listi:

SLS, Slovenska ljudska stranka

Telefon: 041 763 962

Enaslov:kovinarstvo.kidric@siol.net

Delo v organih sveta:
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo
Viljem KRIVEC 

Rojen: 1958

Stanujoč: Kidričeva ulica 29, 3250 Rogaška Slatin  

Izvoljen v 1. volilni enoti na listi: 

SMC - Stranka modernega centra

Telefon: 051 311 075

Enaslov: vili.krivec2709@gmail.com 

Delo v organih sveta:

- Odbor za gospodarske dejavnosti

- Zdraviliška komisija
Velimir KRKLEC 

Rojen: 1982

Stanujoč: Gubčeva ulica 16, 3250 Rogaška Slatina 

Izvoljen v 2. volilni enoti na listi: 

SD - Socialni demokrati

Telefon: 040 451 185

Enaslov: veli.krklec@gmail.com

Delo v organih sveta:

- Odbor za družbene dejavnosti
Ivan MIJOŠEK

Rojen: 1956

Stanujoč: Zg. Negonje 4b, Rogaška Slatina

Izvoljen v 3. volilni enoti na listi: SDS, Slovenska demokratska stranka

Mobilni telefon: 040 991 000

Enaslov: mijosek.ivan@gmail.com

Delo v organih sveta:

- Odbor za gospodarske dejavnosti

- Komisija za vloge in pritožbe, nagrade in odlikovanja

- Obor za kmetijstvo      mag. Bojan PIRŠ

Rojen: 1963

Stanujoč: Sončna ulica 4, Rogaška Slatina              

Izvoljen v 1. volilni enoti na listi:

SDS, Slovenska demokratska stranka

Telefon: 031 373 375

Enaslov: pirs.bojan@gmail.com

Delo v organih sveta:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- Statutarno pravna komisija   

 Anton PLEVČAK

Rojen: 1959

Stanujoč: Gabrovec pri Kostrivnici 4a, 3241 Podplat

Izvoljen v 3. volilni enoti na listi: Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost

Telefon: 041 992 701

Enaslov: tone.plevcak@gmail.com 

Delo v organih sveta:

- Obor za kmetijstvo
Karl SINKO 

Rojen: 1949

Stanujoč: Plat 7, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljen v 1. volilni enoti na listi: 

NSi - Nova Slovenija - krščanski demokrati              

Telefon: 040 552 400 

Enaslov: karl.sinko@guest.arnes.si

Delo v organih sveta:

- Odbor za družbene dejavnosti

- Statutarno pravna komisija
Sergeja SOTOŠEK 

Rojena: 1966

Stanujoča: Gubčeva ulica 4, 250 Rogaška Slatina

Izvoljena v 2. volilni enoti na listi:

Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja

Telefon: 031 627 887

Enaslov: sergeja.sotosek@gmail.com

Delo v organih sveta:

- Statutarno pravna komisija
mag. Aleš ŠKET 

Rojen: 1984

Stanujoč: Tržišče 29, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljen v 1. volilni enoti na listi: SD - Socialni demokrati

Telefon: 041 610 295

Enaslov: ales.sket@gmail.com

Delo v organih sveta:

- Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo
Rozalija ŠKET 

Rojena 1978

Stanujoča: Čača vas 30, 3241 Podplat

Izvoljena v 3. volilni enoti na listi: SDS - Slovenska demokratska stranka

Telefon: 068 643 571

Enaslov: rozalijasket.rs@gmail.com

Delo v organih sveta:

- Zdraviliška komisija    
Mitja ŠKRABL

Rojen: 1982

Stanujoč: Tržišče 12, 3250 Rogaška Slatina            

Izvoljen v 1. volilni enoti na listi:

SLS, Slovenska ljudska stranka

Telefon: 041 742 476

Enaslov: mitja.skrabl@gmail.com

Delo v organih sveta:

- Odbor za gospodarske dejavnosti

- Komisija za vloge in pritožbe, nagrade in odlikovanja       Terezija TOMIĆ 

Rojena: 1950

Stanujoča: Ulica Kozjanskega odr. 9,  3250 Rogaška Slatina

Izvoljena v 2. volilni enoti na listi: 

SD - Socialni demokrati

Telefon: 040 804 509

Enaslov: rok.tomic@gmail.com

Delo v organih sveta:

- Statutarno pravna komisijamag. KatjaTURNŠEK SAMBOLIĆ 

Rojena: 1978

Stanujoča: Irje 36, 3250 Rogaška Slatina         

Izvoljena v 3. volilni enoti na listi: 

SD - Socialni demokrati

Telefon: 041 978 223 

Enaslov: katja.turnsek@amis.net

Delo v organih sveta:

- Obor za kmetijstvo
mag. Vesna ZAGODA Peperko 

Rojena: 1978

Stanujoča: Topole 29, 3250 Rogaška Slatina          

Izvoljena v 2. volilni enoti na listi: 

SD - Socialni demokrati

Telefon: 041 395 561

Enaslov: vesna.z.peperko@gmail.com

Delo v organih sveta:

- Zdraviliška komisija