Občina Rogaška Slatina

Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina

KS Rogaška Slatina vključuje območja: mesto Rogaška Slatina (55 ulic in trgov) ter naselja: Brestovec, Cerovec pod Bočem, Ceste, Gaberce, Gradiški dol, Irje, Kačji dol, Kamence, Male Rodne, Nimno, Plat, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Tekačevo, Topole, Tržišče, Tuncovec, Velike Rodne, Vinec, Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo in Rjavica.

                

Kontaktni podatki MKS Rogaška Slatina:

Sedež: Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

Telefon: 03 8121 100 ali 03 8121 102 (tajnik MKS)

Faks: 03 8122 205

GSM: 041 741 060
Elektronski naslov: mks.rogaska.slatina@siol.net

Davčna št.:97226564, matična št.:5021057

EZR MKS: 01306-6450843116


Podatki o prebivalcih in gospodinjstvih: Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 1.7.2014

 

Predsednica Sveta MKS Rogaška Slatina


mag. Andrejka FLUCHER

Kidričeva ulica 14, Rogaška Slatina

 


Namestnica predsednice MKS Rogaška Slatina:

Terezija Tomić 

Ul. Kozjanskega odreda 9, Rogaška Slatina


Poslovni čas pisarne MKS Rogaška Slatina:

Ponedeljek, torek in četrtek

7.00 - 15.00 ure

sreda

7.00 - 16.00 ure

petek

7.00 - 14.00 ure

 

Uradne ure predsednika Sveta MKS v pisarni MKS:

Vsak ponedeljek po predhodnem dogovoru od  

9.00 - 11.00 ure


Uradne ure pisarme MKS Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a:

ponedeljek

8.00 - 12.00 ure

sreda

10.00 - 16.00 ure
petek

7.00 - 12.00 ureSestav Sveta MKS Rogaška Slatina

Mandatno obdobje 2018-2022

Svet šteje 19 članov.

Član sveta Funkcija Naslov bivališča
1. Janez Belcer  član Sotelska c. 30, Rogaška Slatina

2. Stanislav

    Berglez

član
Irje 8a, Rogaška Slatina
3. Darko Cverlin  član Kamence 21, Rogaška Slatina

4. mag. Ksenija

    Čuješ 

članica Cankarjeva ul. 17, Rogaška Slatina

5. mag. Leonida

    Došler

članica Gozdna ulica 14, Rogaška Slatina

6. mag. Andrejka

    Flucher

predsednica Kidričeva ulica 14, Rog. Slatina

7. Marija Gaberšek

članica Sp. Sečovo 26, Rogaška Slatina
8. Andreja Gros članica Šlandrova ul. 28, Rogaška Slatina
9. Mojca Hlupiččlanica
Prnek 16a, Rogaška Slatina
10. Velimir KrklecčlanGubčeva ul. 16, Rogaška Slatina
11. Mijošek Ivan član Zg. Negonje 4b, Rogaška Slatina

12. Saša 

      Aleksandra

      Popit

članicaKačji dol 36a, Podplat
13. Povalej Ivan član
Tuncovec 15, Rogaška Slatina
14. mag. Aleš Šket član
Tržišče 29, Rogaška Slatina
15. David Šket član Gabrce 5, Rogaška Slatina
16. Mitja Škrabl član Tržišče 12, Rog. Slatina
17.Tomić Terezija

nam.

predsednice

Ul. Kozjanskega odreda 9, Rogaška

Slatina

18. Beno Urbič član Strma cesta 2a, Rogaška Slatina
19. Alenka Virant članica

Ulica Kozjanskega odr. 1, Rogaška

Slatina