Občina Rogaška Slatina

Mestna KS Rogaška Slatina

KS Rogaška Slatina vključuje območja: mesto Rogaška Slatina (55 ulic in trgov) ter naselja: Brestovec, Cerovec pod Bočem, Ceste, Gaberce, Gradiški dol, Irje, Kačji dol, Kamence, Male Rodne, Nimno, Plat, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Tekačevo, Topole, Tržišče, Tuncovec, Velike Rodne, Vinec, Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo in Rjavica.

                

Kontaktni podatki MKS Rogaška Slatina:

Sedež: Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

Telefon: 03 8121 100 ali 03 8121 102 (tajnik MKS)

Faks: 03 8122 205

GSM: 041 741 060
Elektronski naslov: mks.rogaska.slatina@siol.net

Davčna št.:97226564, matična št.:5021057

EZR MKS: 01306-6450843116


Skupni podatki o gospodinjstvih: 

Podatki o prebivalstvu po naslejih od leta 2011 do 1.7.2014 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 1.7.2014

Število gospodinjstev 2011       

3.735

 

Predsednik Sveta MKS Rogaška SlatinaIvan POVALEJ

Tuncovec 15 Rogaška Slatina

 

Namestnika predsednika MKS Rogaška Slatina:

                                  GSM: 040 804 509Poslovni čas pisarne MKS Rogaška Slatina:

Ponedeljek, torek in četrtek

7.00 - 15.00 ure

sreda

7.00 - 16.00 ure

petek

7.00 - 14.00 ure

 

Uradne ure predsednika Sveta MKS v pisarni MKS:

Vsak ponedeljek po predhodnem dogovoru od  

9.00 - 11.00 ure


Uradne ure pisarme MKS Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a:

ponedeljek

8.00 - 12.00 ure

sreda

10.00 - 16.00 ure
petek

7.00 - 12.00 ure


Sestav Sveta MKS Rogaška Slatina v mandatnem obdobju 2014-2018

Svet šteje 19 članov.

Član sveta Funkcija Naslov bivališča
1. Belcer Janez član Sotelska cesta 30, Rogaška Slatina
2. Cverlin Darko član Kamence 21, Rogaška Slatina
3. Drimel Maša članica Levstikova ulica 3b, Rogaška Slatina
4. Gaberšek Marija članica Sp. Sečovo 26, Rogaška Slatina
5. Hribar Daniel član Ul. Kozjanskega odr. 21, Rog. Slatina
6. Kovačič Branko član Kamence 25, Rogaška Slatina
7. Kregar Srečko član Stritarjeva ulica 13, Rogaška Slatina
8. Križman Franc član Slomškova ulica 16, Rogaška Slatina
9. Medved Tobija član Linhartova ul. 1, Rogaška Slatina
10. Mijošek Ivan nam. predsednika
Zg. Negonje 4B, Rogaška Slatina
11. Peperko Andrej član Topole 29, Rogaška Slatina
12. Popovič Silva članica
Ul. XIV. div. 60, Rogaška Slatina
13. Povalej Ivan predsednik Tuncovec 15, Rogaška Slatina
14. Sinko Karl član Plat 7, Rogaška Slatina
15. Tomić Terezija nam. predsednika
Ulica Kozjanskega odreda 9, Rog. Slatina
16. Tominc Zlatko član Krpanova ulica 7, Rogaška Slatina
17. Vrečar Željko član Tavčarjeva ulica 5Rogaška Slatina
18. Zagoda Nada članica Ulica Zrinjskega 6, Rogaška Slatina
19. Žekar Drago član Gradiški dol 56b, Rogaška Slatina