Občina Rogaška Slatina

Krajevna skupnost Kostrivnica

KS Kostrivnica vključuje naselja: Brezje pri Podplatu, Čača vas, Drevenik, Gabrovec pri Kostrivnici, Kamna Gorca, Podplat, Podturn, Spodnja Kostrivnica, Spodnji Gabernik, Zagaj pod Bočem, Zgornja Kostrivnica in Zgornji Gabernik.

Podatki o prebivalstvu:

 Vir: Statistični urad Republike Slovenije


Kontaktni podatki KS Kostrivnica:

Sedež: Zg. Kostrivnica 31, 3241 Podplat
Telefon predsednice: 041 418 822
Davčna št. KS Kostrivnica:32066473, matična št.:5032610
EZR KS Kostrivnica: 01306-6450843019


Predsednica Sveta KS Kostrivnica


Marija ČAKŠ

Sp. Kostrivnica 13, PodplatTekoča obvestila in drugi podatki za KS


Sestav Sveta KS Kostrivnica v mandatnem obdobju 2018-2022

Svet šteje 11 članov.

Član Sveta Funkcija Naslov bivališča
1. Marija Čakš predsednica 
Sp. Kostrivnica 13, Podplat
2. Katarina Dragovan članica
Sp. Gabernik 37, Podplat
3. Rok Erjavec nam. preds. Brezje pri Podplatu 12, Podplat
4. Ervin Mikše nam. preds.
Sp. Kostrivnica 12, Podplat
5. Tadeja Mikše članica Kamna Gorca 4, Podplat
6. Janez Mraz član Zagaj pod Bočem 12a, Podplat
7. David Strniša član Sp. Gabernik 29, Podplat
8. Filip Šeligo član Zgornji Gabernik 42, Podplat
9. Monika Šeligotajnica
Zgornji Kostrivnica 1a, Podplat
10. Rozalija Šketčlanica
Čača vas 30, Podplat
11. Stanko Zobec           član Zagaj pod Bočem 12, Rog. Slatina


 Kostrivnica

 TURISTIČNA VODNA POT KOSTRIVNIVA: