Občina Rogaška Slatina

KS Kostrivnica

Poročila o izvedbi Programa dela v KS Kostrivnica:


KS Kostrivnica vključuje naselja: Brezje pri Podplatu, Čača vas, Drevenik, Gabrovec pri Kostrivnici, Kamna Gorca, Podplat, Podturn, Spodnja Kostrivnica, Spodnji Gabernik, Zagaj pod Bočem, Zgornja Kostrivnica in Zgornji Gabernik.


Skupni podatki o prebivalstvu:

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2014.

Prebivalstvo skupaj 1.7.2014

1.376

Število gospodinjstev 2011       

520


Podatki o prebivalstvu po naslejih KS Kostrivnica 

od 2011 do 1.7.2014

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2014Predsednik Sveta KS Kostrivnica

Jožef STRNIŠA, Drevenik 28, Podplat


Kontaktni podatki KS Kostrivnica:

Sedež: Zg. Kostrivnica 31, 3241 Podplat
GSM številka predsednika: 040 253 113
E-naslov predsednika: jozes@novice.si
Davčna št.:32066473, matična št.:5032610
EZR KS:01306-6450843019

Tekoča obvestila in drugi podatki za KS
Sestav Sveta KS Kostrivnica v mandatnem obdobju 2014-2018
Svet šteje 11 članov.


Član Sveta Funkcija Naslov bivališča
1. Erjavec Rok namestnik predsednika
Brezje pri Podplatu 12, Podplat
2. Fajs Stanko član
Kamna gorca 5, Podplat
3. Gajšek Bernardka članica Spodnji Gabernik 23, Podplat
4. Lorgar Vida namestnica predsednika
Drevenik 30, Podplat
5. Posl Tadej član Čača vas 46e, Podplat
6. Strniša David član Spodnji Gabernik 29, Podplat
7. Strniša Jožef predsednik Drevenik 28, Podplat
8. Tadina Roman član Zgornji Gabernik 15, Podplat
9. Verk Lidijačlanica
Čača vas 5, Podplat
10. Volavšek Damjančlan
Drevenik 5, Podplat
11. Zobec Stanko član Zagaj pod Bočem 12, Rog. Slatina


Arhiv sporočil:  Center KS Kostrivnica