Občina Rogaška Slatina

KS Sv. Florijan

Aktualno

 Čistilna akcija Rogaška Slatina 2015


KS Sv. Florijan vključuje naselja: Strmec pri Svetem Florijanu in Sveti Florijan.


Skupni podatki o prebivalstvu:

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2014.

Prebivalstvo skupaj 2014

506

Število gospodinjstev 2011       

224


Podatki o prebivalstvu po naslejih KS Sv. Florijan 

od 2011 do 1.7.2014

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2014Predsednica Sveta KS Sv. Florijanbo 
Silva ZIDAR, Sv. Florijan 55, Rogaška Slatina

 

Kontaktni podatki KS Sv. Florijan:

Sedež: Sv. Florijan 42, 3250 Rogaška Slatina 
GSM predsednice: 070 859 496
E-naslov predsednice: silvazidar12@gmail.com
Davčna št.:15603946 , matična št.:5032709
EZR KS:01306-6450843213

Sestav Sveta KS Sv. Florijan v mandatnem obdobju 2014 - 2018. 

Svet šteje 5 članov: 


Član sveta Funkcija Naslov bivališča
1. Colnerič Franc član
Sv. Florijan 16, Rogaška Slatina
2. Cvetko Aleš član   Sv. Florijan 141, Rogaška Slatina
3. Jerič Franc član Strmec pri Sv. Florijanu 50, Rogatec
4. Kos Jožef namestnik predsednika
Strmec pri Sv. Florijanu 58, Rogatec
5. Silva ZIDAR predsednica Sv. Florijan 55, Rogaška Slatina

   Stara rzglednica naselja Sv. Florijana s poštnim žigom 28.6.1917

   (iz zasebne zbirke Vlada Kučana)

 

   Podružnična osnovna šola Sv. Florijan z enoto vrtca

  Cerkev pri Sv. Florijanu, zgrajena leta 1658.