Občina Rogaška Slatina

Krajevna skupnost Sv. Florijan

KS Sv. Florijan vključuje naselji:


Kontaktni podatki KS Sv. Florijan:

Sedež: Sv. Florijan 42, 3250 Rogaška Slatina 
GSM predsednice: 031 585 878
E-naslov predsednika: stefan.fercec@gmail.com
Davčna št.KS Sv. Florijan:15603946 , matična št.:5032709
EZR KS Sv. Florijan:01306-645084


Podatki o prebivalstvu:
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2014


Predsednik Sveta KS Sv. Florijan


  
Štefan FERČEC
Sv. Florijan 85, Rogaška Slatina

 Sestav Sveta KS Sv. Florijan v mandatnem obdobju 2014 - 2018. 

Svet šteje 5 članov: 

Član sveta Funkcija Naslov bivališča
1. Franc Colnerič  član
Sv. Florijan 16, Rogaška Slatina
2. Cvetko Aleš član   Sv. Florijan 141, Rogaška Slatina
3. Štefan Ferčec predsednik Sv. Florijan 85, Rogaška Slatina

4. Maksimiljan

    Karneža

član Strmec pri Sv. Florijanu 74, Rogatec
5. Dušan Kropec član Strmec pri Sv. Florijanu 37, Rogatec 


   Podružnična osnovna šola Sv. Florijan z enoto vrtca

  Cerkev pri Sv. Florijanu, zgrajena leta 1658.Stara rzglednica naselja Sv. Florijana s poštnim žigom 28.6.1917 (iz zasebne zbirke Vlada Kučana)