Občina Rogaška Slatina

Občinski nagrajenci

Naziv častni občan

mag. Franc But

častni občan Občine Rogaška Slatina


 • leto podelitve naziva 2007
 • 15. 1. 2007 veleposlanik države Slovenije v Pragi
 • XII. 2000 - IV. 2004 minister za kmetijstvo
 • od 2004 državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo
  IV. 2000 - XII. 2000 Direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podežel
 • 1999 - XII. 2000 član izvršnega odbora Evropske komisije za kmetijstvo (ECA) v okviru FAO
 • IV. 1998 - 2002 namestnik vodje ožje pogajalske skupine Slovenije za pristop Slovenije v EU
 • 1997 - IV. 2000 državni sekretar za razvoj podeželjskih območij
 • 1996 poslanec Državnega zbora RS
 • 1994 - 1997 član sveta Radia in televizije Slovenije
 • 1992 - 1996 direktor Zadružene zveze Slovenije
 • 1988 - 1992 direktor zadruge in vodja prodaje
 • 1986 - 1988 tehnolog v Kmetijski zadrugi Šmarje pri Jelšah

 dr. Jožef Lipnik,

častni občan Občine Rogaška Slatina


 • Častni občan Občine Rogaška Slatina; leto podelitve naziva 2005.
 • Profesor na I. osnovni šoli v Rogaški Slatini. Pedagoški svetovalec.
 • Doktor znanosti, univerzitetni profesor za Didaktiko slovenskega jezika in Didaktiko slovenske književnosti na Pedagoški fakulteti Univerze Maribor.
 • Gostujoči profesor na Univerzi Dunaj in Univerzi Olomuc.
 • Znanstvene in strokovne knjige: Metoda branja in dela z besedilom, Metodika govorne vzgoje, Leksikon domačih in tujih književnikov, Stoji učilna zidana.
 • Pesniška zbirka Lepo zaradi tebe je živeti.
 • Predavanja na univerzah in na znanstvenih simpozijih, strokovni in znanstveni članki v domačih in tujih revijah in zbornikih.
 • Učitelj in vzgojitelj, tabornik in planinec, ljubitelj narave.
 • Odlikovanja: Medalja dela, Medalja za vojaške zasluge, Red dela s srebrninm vencem, Zlati javorjev list Zveze tabonikov Jugoslavije, Zlata plaketa Univerze Maribor, Plaketa in Častna medalja Pedagoške fakultete Univerze Palackega Olomuc na Češkem.

 Plaketa občine

Dobitniki plaket Leto Naslov dobitnika

Stanko Fajs

2018Kamna Gorca 5, 3241 Podplat
Kovinostrugarstvo Karol Korez s.p.
2018Zg. Negonje 35c,3250 Rogaška Slatina
Franc Žerak
2017
Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec

Panles.o.o.

2017
Tekačevo 62 B, 3250 Rogaška Slatina
Robert Reich
2016
Prvomajska ulica 5, 3250 Rogaška Slatina
Marijan Bračun s. p.
2016
Brestovec 7 , 3250 Rogaška Slatina
Knjižnica Rogaška Slatina
2015
Celjska cesta 13, Rogaška Slatina
Košarkarski klub Rogaška
2015
Ulica Kozjanskega odreda 4, Rogaška Slatina
Jože Vehovar
2014
Brestovška 2, Rogaška Slatina
Zvonko Plevčak
2014
Irje 36a, Rogaška Slatina

MOS servis, trgovina, storitve, inženiring d.o.o.

2013
Kidričeva u. 30, Rogaška Slatina
Jožef Škrabl

2012   

Irje 43, Rog. Slatina

Turistično društvo Rogaška Slatina

2012 

Zdraviliški trg 1, Rog. Slatina

mag. Davor Šenija

2011  

Lilekova 5, Celje

mag. Anton Tepež 2011

Ulica XIV. divizije 4, Rog. Slatina

Kozmetika Afrodita, d.o.o. 2010 Kidričeva ulica 54, Rog. Slatina
Planinsko društvo Boč Kostrivnica 2010 Zg. Kostrivnica 3, Podplat
Glasbena šola Rogaška Slatina 2009 Kidričeva ulica 26a, Rog. Slatina
Roman Kropec - Veterinarski center Negonje 2009 Zg. Negonje 36, Rog. Slatina
Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica      2008 Celjska cesta 3a, Rog. Slatina
Gradbeni odbor za ohranitev sakralnih objektov Sv. Florijan 2008 Sv. Florijan 61, Rog. Slatina
Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina"Rogaška" 2007 p.p. 26, Rog. Slatine
Društvo upokojencev Kostrivnica 2007 Zg. Kostrivnica 29, Podplat
Ivan Mijošek 2006 Zg. Negonje 4b, Rog. Slatina
Folklorno društvo Minerali Rogaška Slatina 2006 Rogaška Slatina
Gic gradnje d.o.o.
2005 Sv. Florijan 120, Rog. Slatina
Franc Plohl 2005 Stritarjeva ulica 13, Rog. Slatina
Danica Zorin Mijošek
2002 Sp. Negonje, Rog. Slatina
Erih Krašovec 2002 Sotelska cesta 8, Rog. Slatina
Anton Kamenšek 2001 Cvetlični hrib 12, Rog. Slatina
Steklarska šola Rogaška Slatina 2001 Steklarska ulica 1, Rog. Slatina
Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina 2000 Prvomajska ulica 15a, Rog. Slatina
Anton Škrabl 2000 Brestovec 30, Rog. Slatina
Ljudska univerza Rogaška Slatina
1999 Celjska cesta 3a, Rog. Slatina
Jože Erjavec 1999 Brezje 12, Podplat
mag. Branko Kidrič 1998 Cerovec pod bočem 6a, Rog. Slatina
Branko Pucelj 1998 Mladinska ulica 4, Rog. Slatina
Janez Krašovec 1996 Brestovška 2, Rog. Slatina
Moški pevski zbor Rogaška Slatina 1996 Cvetlični hrib 12, Rog. Slatina


Priznanje občine

Dobitniki priznanj Leto Naslov dobitnika
POLICIJSKA POSTAJA Rogaška Slatina
2018Kidričeva ulica 56b, 3250 Rogaška Slatina
Leopold KORES
2018Aškerčev ulica 1, 3250 Rogaška Slatina
Željko JOTIĆ
2018Žibernik 21,3250 Rogaška Slatina
Darja BELIČ
2017
Prekomorske brigade 18, 2319 Poljčane
Drago ŽEKAR
2017
Gradiški Dol 6b, 3250 Rogaška Slatina
Planinsko društvo Vrelec-Rogaška
2017
Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

Darinka BASTAŠIĆ

2016
Spodnji Gabernik 39, 3241 Podplat

Velimir KRKLEC

2016
Gubčeva ulica 16, 3250 Rogaška Slatina

ZŠAM, Združenje šoferjev in avtomehanikov Rogaška Slatina

2016
Ulica XIV. divizije 3, 3250 Rogaška Slatina

Bojan HREPEVNIK

2015
Velike Rodne 4, 3250 Rogaška Slatina
Anton (Zvonko) PODKORITNIK
2015
Sotelska cesta 40, 3250 Rogaška Slatina
Tatjana ŠKORJA
2015
Pod Bellevuejem 29a, 3250 Rogaška Slatina
Društvo prostovoljcev za pomoč sočloveku, Miklavževa Druščina
2014
Rjavica 5, Rogaška Slatina
Ivanka DROFENIK
2014
Ceste 32, Rogaška Slatina
Leopold FÅ°RLINGER
2014
Šlandrova ulica 14a,Rogaška Slatina

Fuad Al Mahdawi, dr. med.

2013
Spodnje Negonje 13E, Rogaška Slatina
Marija Bincl
2013
Linhartova ulica 15, Rog. Slatina
Zavod za kulturo Rogaška Slatina
2013
Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina
Turistična kmetija Perkovič 2012 Vid Ivanuševa ulica 20, Rog. Slatina
Darinka Turnšek 2012 Zg. Kostrivnica 30, Podplat
Lokalni časopis Rogaške novice, Gora d.o.o. 2012 Zdraviliški trg 1, Rog. Slatina
Lovska družina Rogaška Slatina       2011    Zg. Negonje 39, Rog. Slatina
Vokalna skupina Pegazove muze 2011 Kvedrova 8, Rog. Slatina
Planinsko društvo Ložno Sv. Florijan 2011 Sv. Florijan 42, Rog. Slatina
Čebelarsko društvo Rogaška Slatina 2010 Celjska cesta 3a, Rog. Slatina
Športno društvo Kostrivnica 2010 Zg. Kostrivnica 31, Podplat
Društvo plesnih dejavnosti Rolly Rogaška Slatina 2010 Celjska cesta 3a, Rog. Slatina
Cerkveni pevski zbor Sv. Florijan 2009 Sv. Florijan, Rog. Slatina
Franc Lesjak 2009 Zg. Kostrivnica 19, Podplat
Košarkarski klub Rogaška 2009 Ul. Kozjanskega odreda 4, Rog. Slatina
Anica Colnarič 2008 Irje 32, Rog. Slatina
Franc Branko Janžek 2008 Lovska ulica 11, Rog. Slatina
Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje   2008 Zdraviliški trg 1, rog. Slatina
Krajevni odbor Rdečega križa Rogaška Slatina 2007 Ulica XIV. divizije 12, Rog. Slatina
Andjelko Bendelja 2007 Na livadi 3, Rog. Slatina
Orkester Stella 2007 Partizanska cesta 7, Rog. Slatina
as. dr. Damir Franić, dr. med. spec. ginek. in porod. 2006 Ivanov hrib 1, Rog. Slatina
Erna Ferjanič 2006 Prešernova 31, Rog. Slatina
Vokalna skupina SLED Kulturno prosvetnega društva Kostrivnica 2006 Zg. Kostrivnica 3, Podplat
Pihalni orkester Steklarne Rogaška Slatina 2005 Ulica talcev 1, Rog. Slatina
Enota za tehnične intervencije Prostovoljnega gasilskega društva Steklarna Rogaška Slatina
2005 Ulica talcev 1, Rog. Slatina
Prah, izobraževalni center, avtošola in drugo izobraževanje, d.o.o.
2005 Brestovška cesta 15, Rog. Slatina
Kazimira Grašer 2004 Šlandrova ulica 6, Rog. Slatina
mag. Jože Pipenbaher 2004 Slomškova ulica 20, Slovenska Bistrica
Anton Jože Sajko 2004 Rjavica 11, Rog. Slatina
Društvo Gaja 2004 Prvomajska ulica 24a, rog. Slatina
Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Florijan 2004 Sv. Florijan, Rog. Slatina
Stanko Fabjanič 2003 Rjavica 14, Rog. Slatina
Milan Bastašič 2003 Vid Ivanuševa 6, Rog. Slatina
Cerkveni pevski zbor Rogaška Slatina 2003 Cankarjeva 11, Rog. Slatina
Aleksander Stanislav Jurkovič 2003 Celjska cesta 20, Rog. Slatina
Dispanzer za otroke in mladino, Zdravstvena postaja Rogaška Slatina 2003 Celjska cesta 9, Rog. Slatina
Danijel Gospič 2002 Sv. Florijan 126, Rog. Slatina
Bogomir Poharc 2002 Krpanova ulica 4, Rog. Slatina
Prostovoljno gasilsko društvo Kostrivnica 2002 Zg. Kostrivnica, Podplat
Martin Kidrič 2001 Sv. Florijan 109, Rog. Slatina
Ženski pevski zbor Rogaška Slatina 2001 Ulica Kozjanskega odreda 2, Rog. Slatina
Martin Druškovič 2001 Zg. Kostrivnica 30, Podplat
Andreja Došler 2000 Gozdna ulica 12, Rog. Slatina
Josip Vešligaj 2000 Ob progi 12, Rog. Slatina
Vrtec Rogaška Slatina 2000 Ulica Kozjanskega odreda 2, Rogaška Slatina
Albin Šrimpf 1999 Izletniška 6, Rog. Slatina
Viktor Vratarič 1999 Zg. Kostrivnica 2, Rog. Slatina
Franc Jankovič 1999 Aškerčeva 5, Rog. Slatina
Martin Kene 1998 Ratanska vas 18, Rog. Slatina
Kristina Kampuš 1998 Zg. Kostrivnica 24a, Rog. Slatina
Prostovolno gasilsko društvo Steklarna Rogaška Slatina 1998

Ulica talcev 1, Rog. Slatina

Kulturno prosvetno društvo Kostrivnica 1998 Zg. Kostrivnica 3, Podplat
Franc in Fanika Erjavec 1997 Brezje 4, Podplat
Ivan Tramšek 1997 Sv. Florijan 88, Rog. Slatina
Jože Strniša 1997 Drevenik 28, Podplat
Marta Pelko 1997 Kolodvorska 3, Šmarje pri Jelšah
Silvester Žgajner 1996 Kidričeva ulica 77, Rog. Slatina
Marinka Mastnak 1996 Lastine 1a, Rog. Slatina
Karitas Rogaška Slatina 1996 Brestovška 2, Rog. Slatina
Vlado Kučan 1995 Ulica Kozjanskega odreda 23, Rog. Slatina
Ivan Cajzek 1995 Sv. Florijan 120, Rog. Slatina
Jože Plemenitaš 1995 Na livadi 2, Rog. Slatina
Keros, d.o.o. 1995 Sotelska 8, Rog. Slatina
Planinsko društvo Boč Kostrivnica 1995 Zg. Kostrivnica 3, Podplat