Občina Rogaška Slatina

Delovna telesa

Stalna delovna telesa občinskega sveta

    1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
    2. Statutarno pravna komisija
    3. Odbor za gospodarske dejavnosti 
    4. Odbor za družbene dejavnosti 
    5. Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo 
    6. Komisija za vloge in pritožbe, nagrade in odlikovanja 
    7. Zdraviliška komisija 


Občasna delovna telesa občinskega sveta

    1. Odbor za kmetijstvo

    2. Svet za invalide


Ostala delovna telesa po področnih predpisih

 1. Komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin
 2. Svet za varstvo pravic najemnikov
 3. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina


Sestav delovnih teles

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Imenovana na 1. seji občinskega sveta, 19.12.2018

VABILA za seje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. mag. Andrejka Flucher, Kidričeva ul. 14, Rog. Slatina, predsednica
 2. mag. Došler Leonida, Gozdna ulica 14, Rogaška Slatina, članica
 3. Jože Erjavec, Brezje pri Podplatu 12, Podplat, član
 4. Martin Kidrič, Sv. Florijan 109 3250 Rog. Slatina, član
 5. mag. Bojan Pirš, Sončna ulica 4, Rogaška Slatina, članOdbor za družbene dejavnosti

Imenovan na 2. seji občinskega sveta, 23. 1. 2019

 1. Mateja Jagodič, Podturn 3, Podplat, predsednica
 2. mag. Vesna Drofenik Jerič, Sv. Florijan 82a, Rogaška Slatina, članica
 3. Janez Božak, Topole 41a, Rogaška Slatina, član
 4. Karl Sinko, Plat 7, Rogaška Slatina, član
 5. Velimir Krklec, Gubčeva ulica 16, Rogaška Slatina, član

Statutarno pravna komisija

Imenovana na 2. seji občinskega sveta, 23. 1. 2019

 1. Sergeja Sotošek, Gubčeva 4, Rogaška Slatina, predsednica

 2. mag. Bojan Pirš, Sončna ulica 4, Rogaška Slatina, član

 3. Karl Sinko, Plat 7, Rogaška Slatina, član

 4. Terezija Tomić, Ulica Kozjanskega odreda 9, Rogaška Slatina, članica

 5. Beno Urbič, Strma cesta 2a, Rogaška Slatina, član


Odbor za gospodarske dejavnosti

Imenovan na 2. seji občinskega sveta, 23. 1. 2019

1. Ivan Mijošek, Zg. Negonje 4b, Rogaška Slatina, predsednik

2. Viljem Krivec, Kidričeva ulica 29, Rogaška Slatina, član

3. Mitja Škrabl, Tržišče 12, Rogaška Slatina, član

4. Martin Metličar, Cesta na Boč 10, Rogaška Slatina, član

5. Janko Zorin, Gubčeva ulica 1, Rogaška Slatina, član


Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo

Imenovan na 2. seji občinskega sveta, 23. 1. 2019

1. Martin Kidrič, Sv. Florijan 109, Rogaška Slatina, predsednik

2. Boris Führer, Gubčeva ulica 2, Rogaška Slatina, član

3. Stanko Habjanič, Rjavica 14, Rogaška Slatina, član

4. Jože Erjavec, Brezje pri Podplatu 12, Podplat, član

5. mag. Aleš Šket, Tržišče 29, Rogaška Slatina,  član


Komisija za vloge in pritožbe, nagrade in odlikovanja

Imenovana na 3. seji občinskega sveta, 27. 2. 2019

1. mag. Leonida Došler, Gozdna ulica 14, Rogaška Slatina, predsednica

2. Ivan Mijošek, Zg. Negonje 4b, Rogaška Slatina, član

3. Mitja Škrabl, Tržišče 12, Rogaška Slatina, član

4. Janez Prah, Kidričeva ulica 65, Rogaška Slatina, član

5. Josip Kovačić, Lastine 2a, Rogaška Slatina, član


Zdraviliška komisija

Imenovana na 3. seji občinskega sveta, 27. 2. 2019

1. mag. Vesna Zagoda Peperko, Topole 29, Rogaška Slatina, predsednica

2. Nevenka Gobec Marinc, Steklarska ulica 21, Rogaška Slatina, članica

3. Viljem Krivec, Kidričeva ulica 29, Rogaška Slatina, član

4. Rok Erjavec, Brezje pri Podplatu 12, Podplat, član

5. Rozalija Šket, Čača vas 30, Podplat, članica


Občasna delovna telesa občinskega sveta


1. Odbor za kmetijstvo:

Imenovan na 4. seji občinskega sveta, 27. 3. 2019

 1. Plevčak Anton, Gabrovec pri Kostrivnici 4a, Podplat, predsednik
 2. Turnšek Sambolić Katja, Irje 36, Rogaška Slatina, članica
 3. Erjavec Janez, Brezje pri Podplatu 4* Podplat, član
 4. Mijošek Ivan, Zg. Negonje 4b, Rogaška Slatina, član
 5. Perkovič Edi, Vid Ivanuševa 20, Rogaška Slatina, član


Ostala delovna telesa po področnih predpisih


1. Komisija za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin:

Imenovana na 4. seji občinskega sveta, 27. 3. 2019

 1. Habjanič Ivanka, Rjavica 14, Rogaška Slatina, članica
 2. Zidar Majda, Ul. XIV. divizije 66, Rogaška Slatina, članica
 3. Mlinar Vida, Ul. Kozjanskega odreda 13, Rogaška Slatina, članica
 4. Kidrič Tanja, Sv, Florijan 85a, Rogaška Slatina, članica
 5. Drofenik Kristina, Žibern 17, Rogaška Slatina, članica 

2. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina

1. Darko Grobin, Sodna Vas 11a, 3253 Pristava pri Mestinju,     

    predsednik

2. Branko Erjavec, Brezje pri Podplatu 4, 3241 Podplat, član

3. mag. Igor Prah, Brecljevo 5, 3240 Šmarje pri Jelšah, član

4. Terezija Pažon, Cesta na Boč 6, 3250 Rogaška Slatina, članica

5. Marko Razboršek, Vinogradna cesta 5, 2317 Oplotnica, član

6. Anita Skale, Tavčarjeva ulica 6, 3250 Rogaška Slatina, članica

7. Dragan Šućur, Spodnje Negonje 11, 3250 Rogaška Slatna, član