Občina Rogaška Slatina

Občinska volilna komisija

Občinsko volilno komisijo Občine Rogaška Slatina je imenoval Občinski svet s sklepom št. 0320-0002/2019-12 z dne 25.2.2015, (Uradni list RS, št. 22/2019)


Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina:


Član komisije           Funkcija  Naslov bivališča 
1.Klavdija Prah predsednica Male Rodne 35b, Rogaška Slatina

2.Marjan Aleksić   

nam. preds. Cankarjeva ulica 17, Rogaška Slatina

3.Edvard Došler 

član Gozdna ulica 26, Rogaška Slatina
4.August Čakš nam. člana  Gozdna ulica 1, Rogaška Slatina
5.Vlado Koražija  član Sončna ulica 12, Rogaška Slatina
6.Brigita Halužan nam. člana  Sončna ulica 1, Rogaška Slatina
7.Anton Podhraški   član Tekačevo 30, Rogaška Slatina
8.Marita Sajko  nam. člana  Ulica Kozjanskega odreda 13, Rog. Slatina


Naloge občinske volilne komisije določa Zakona o lokalnih volitvah 
Občinska volilna komisija:
  1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
  2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
  3. določa volišča;
  4. imenuje volilna odbore;
  5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
  6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
  7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.

Podatki o lokalnih volitvah

Lokalne volitve 2018                                                                             

Lokalne volitve 2014                                                                             


Lokalne volitve 2010                                                                             

Razpis lokalnih volitev 2010


Lokalne volitve 2006                                                                            

Razpis volitev 006