V Občini Rogaška Slatina začetek gradnje novih javnih najemnih stanovanj

13. 07. 2020
V Občini Rogaška Slatina začetek gradnje novih javnih najemnih stanovanj

Projekt »Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici« prehaja v izvedbeno fazo, začetek del je ob podpisu pogodbe za izvedbo gradnje bil obeležen s položitvijo temeljnega kamna. Župan občine, mag. Branko Kidrič, je ob tej priložnosti predstavil vsebino investicije.

Občina Rogaška Slatina je projekt zagotavljanja novih javnih najemnih stanovanj začela pripravljati že leta 2017. Lokacija novogradnje je ob lokalni cesti, na pol poti od Podplata proti Kostrivnici, v neposredni bližini Kraljevega vrelca. Lokacija ni bila izbrana naključno, saj si lokalna skupnost prizadeva za enakomeren razvoj vseh delov občine, prav tako pa skuša vplivati pozitivno na število vpisanih otrok v Podružnično osnovno šolo Kostrivnica. S tem se zagotavlja temelj nadaljnjemu obstoju podružnične osnovne šole in razvoju krajevne skupnosti.

Občina je v fazi načrtovanja uspela z vlogo za soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki bo po izvedbi postal lastnik 5 stanovanjskih enot. Bodoče solastništvo objekta ne prinaša razlik do bodočih najemnikov, kajti vsa stanovanja bodo v neprofitni najem oddana skladno s pravilnikom in razpisom, ki ga izvede občina. V pritličju in dveh nadstropjih novega večstanovanjskega objekta bo zagotovljenih 10 javnih najemnih stanovanj skupne stanovanjske površine 571 m2. Gradnjo bo izvajala družba GES iz Celja, vrednost pogodbe znaša 830.000 EUR. Začetek gradnje je načrtovan letos, dokončanje leta 2021.

Direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, mag. Črtomir Remec, je ob slavnostnem dogodku izpostavil bogato zgodovino dosedanjega sodelovanja z Občino Rogaška Slatina. Od leta 2002 so bili uspešno izpeljani že trije skupni projekti, v okviru katerih sta partnerja skupaj zagotovila 43 dodatnih javnih najemnih stanovanj na območju Rogaške Slatine. Z novim skupnim projektom bo ta številka v letu 2021 poskočila na 53.