Na drugi pogled

16. 09. 2020
Na drugi pogled

Nočni pogled na petzvezdični Hotel Atlantida, Rogaška Slatina

 

Turistična destinacija Rogaška Slatina se uvršča med 10 turistično najbolj obiskanih destinacij v Sloveniji. Po številu prebivalcev se Občina Rogaška Slatina od skupnih 212 slovenskih občin uvršča na 49 mesto, kar pomeni, da sodi med četrtino največjih občin v Sloveniji.

 

V proračunu  Občine Rogaška Slatina za leto 2019 so znašali prihodki iz naslova pobrane turistične takse od vseh lastnikov turističnih kapacitet  skupno 511.465 EUR. V letu 2020 je bilo iz tega naslova planiranih prihodkov v višini 530.100 EUR, katere smo zaradi koronavirusa z rebalansom proračuna znižali na 230.100 EUR. Turistična taksa se porablja za vsebine, kot jih določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma, pa tudi za nove investicije, povezane s področjem razvoja turizma. Občina sicer že vrsto let nameni več kot dvakrat sredstev za projekte s področje turizma, kot znaša višina pobrane turistične takse, kar je razvidno tudi iz objavljenih zaključnih računov.

 

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo gostje plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej.