Na voljo dežurni kontakt zimske službe

07. 12. 2020
Na voljo dežurni kontakt zimske službe

Obveznost zimskega vzdrževanja občinskih lokalnih cest in javnih poti je razdeljena med krajevne skupnosti na območju občine in Občino Rogaška Slatina, po vnaprej določenih prioritetah vzdrževanja. Tako občina neposredno skrbi za po kategorizaciji najvišje vrednotene občinske ceste, po katerih vozi šolski avtobus in ki povezujejo naselja oz. vodijo proti sosednjim občinam. Ostale lokalne ceste in javne poti, vključno s pločniki pa so v pristojnosti vzdrževanja krajevnih skupnosti.

 

Na Občini Rogaška Slatna smo vzpostavili dežurni kontakt za zimsko službo. Za vsa vprašanja in dileme v zvezi z zimsko službo, predvsem glede pluženja snega in posipavanja, pa tudi stanja pešpoti v zimskih razmerah, nas lahko med 7.00 in 15.00 uro pokličete prek telefonske številke dežurnega kontakta za zimsko službo:

 

OBČINSKA UPRAVA

Pogodbeni vzdrževalec: Aleš Tadina: 041 587 946

Nadzor: Oddelek za okolje in prostor – Dragan Šućur: 03 81 81 703

 

KS KOSTRIVNICA: ceste na območju KS Kostrivnica

Pogodbeni vzdrževalec: Aleš Tadina: 041 587 946

Predsednica: Marija Čakš

 

KS SV. FLORIJAN: ceste na območju KS Sv. Florijan

Predsednik Štefan Ferčec: 031 585 787

 

MKS ROGAŠKA SLATINA: ceste in javne površine na območju MKS-a

Pogodbeni vzdrževalec: Aleš Tadina: 041 587 946

Predsednica: mag. Andrejka Flucher

Strokovni sodelavec za krajevne skupnosti:  Srečko Žgajner: 041 741 060

 

Preberite si tudi obvestilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje v zvezi s prevoznostjo cest v zimskih razmerah.

 

Želimo vam srečno in varno vožnjo s čim manj nevšečnostmi!

Pegaz