SPOT registracija in SPOT svetovanje

13. 01. 2021
SPOT registracija in SPOT svetovanje

SPOT točke se med seboj razlikujejo po nivoju storitev, ki jih ponujajo.

 

SPOT Registracija - Registracije podjetij s pomočjo svetovanja
in
SPOT Svetovanje
 - Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

 


Storitve SPOT točk izvajajo različne organizacije, ki poleg storitev SPOT točk izvajajo tudi druge storitve v njihovi pristojnosti.

 

Preverite katere postopke in storitve lahko poleg storitev točk SPOT še izvedete na posameznih organizacijah in katera vam je najbljižje.

 

SPOT svetovanje - SPIRIT Slovenija

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija prek mreže slovenskih poslovnih točk SPOT svetovanje zagotavlja celovite brezplačne podporne storitve potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja na dvanajstih lokacijah po Sloveniji. Regijsko organizirane točke SPOT svetovanje poleg izvajanja postopkov registracije, izbrisa in statusnih sprememb nudijo širok razpon storitev, kot so:

 

 • informiranje,
 • svetovanje,
 • animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
 • usposabljanja in delavnice,
 • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
 • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

 

Svetovalna pisarna RA Sotla posluje tudi v enote Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 35 (v prostorih MPI Vrelec d.o.o.),  041 742 110, sreda in petek od 8:00 do 12:00, po predhodni najavi.

 

Postopki, ki jih opravljajo za bodoče ali obstoječe samostojne podjetnike:

 

 • Prijava za vpis samostojnega podjetnika,
 • Sprememba samostojnega podjetnika,
 • Izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS,
 • Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika,
 • Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2),
 • Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1),
 • Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3),
 • Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2),
 • Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1),
 • Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (OZS),
 • Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12),
 • Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12),
 • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom SPOT.

 

Postopki, ki jih RA Sotla opravlja za bodoče ali obstoječe gospodarske družbe (d.o.o.):

 

 • Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o.,
 • Predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o.,
 • Predlog za vpis drugega subjekta v SRG,
 • Predlog za vpis nameravane firme,
 • Splošni predlog za vpis spremembe v SRG,
 • Predlog za vpis enostavne spremembe pri d.o.o.,
 • Predlog za vpis spremembe samo v PRS,
 • Predlog za vpis poslovne enote,
 • Predlog za spremembo pri poslovni enoti,
 • Predlog za izbris poslovne enote,
 • Davčni podatki,
 • Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2),
 • Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1),
 • Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3),
 • Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2),
 • Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) – gd,
 • Izdaja obrtnega dovoljenja (OZS).

 

AJPES

 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) zagotavlja poslovnim subjektom javne in druge podatke o poslovnih subjektih v državi.

 

Upravne enote 

 

Upravna enota Šmarje pri Jelšah  (UE) zagotavlja poleg storitev portala e-VEM upravne storitve na področju notranjih zadev, prometa, graditve objektov in drugih posegov v prostor in kmetijstva.

 

Obrtna zbornica Slovenije (OZS)

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in območne obrtno-podjetniške zbornice (62 na področju RS) nudijo širok spekter storitev predvsem svojim obstoječim in bodočim članom - obrtnikom.

 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)

 

Poleg poslovnih informacij, informacij o mednarodnem poslovanju lahko na GZS, na enem mestu pridobite listine v mednarodnem prometu blaga, potrdilo o nepreferenciranem poreklu blaga >Certificate of origin<, zvezek ATA (z in brez tranzitnih listov), licence za prevoze, dovolilnice za mednarodni prevoz v cestnem prometu, licence za turistične agencije in druga potrdila. 

 

 

 

 

 

Pegaz