Zaključena 1. etapa nove ceste proti Sv. Florijanu

11. 02. 2021
Zaključena 1. etapa nove ceste proti Sv. Florijanu

V letu 2020 se je začela fazna prenova cestne povezave LC 356091, ki povezuje naselji Tuncovec in Sv. Florijan. V Tuncovcu je že urejeno varnejše priključevanje lokalne ceste na državno cesto, investicijo je Občina Rogaška Slatina javnosti podrobneje predstavila v preteklem tednu. Ena od faz celovite prenove pa je bila v mesecu decembru zaključena tudi na povsem drugem koncu navedene cestne povezave, pri Sv. Florijanu.

 

Izvedena faza se nanaša na zaključnih 700 metrov cestne povezave Tuncovec – Sv. Florijan. Začetek odseka je ca. 100 m od prečkanja vodotoka Teršnica, zaključek v križišču z javno potjo JP 857401. Obnovitvena dela so vključevala sanacijo spodnjega ustroja vozišča, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje v širini 4,5 metra. Izvedena je tudi krajša deviacija trase z izboljšanimi vozno-tehničnimi elementi ceste ter celovita preureditev križišča v izteku. Vrednost faze znaša 260.000 evrov, gradbena dela je izvedla družba Kit-ak gradnje iz Rogaške Slatine.

 

Za izvedbo v letih 2021 in 2022 torej preostajata še dva zahtevnejša vmesna odseka cestne povezave Tuncovec – Sv. Florijan, v skupni dolžini 1.120 metrov.

 

Pegaz