Mladi in družine

12. 02. 2021
Mladi in družine

Na mladih svet stoji. Tudi zato mladim in družinam posvečamo veliko pozornosti – od nagrade ob rojstvu otroka, urejenih vrtcev, podpore pri osnovnošolskem izobraževanju, glasbene šole, infrastrukture namenjene otrokom, izvajanje številnih družbenih aktivnostih, do urejenih prostorov za izvajanje knjižnične dejavnosti.

 

Pomoč ob rojstvu otroka

 

Starš otroka, ki ima na dan rojstva otroka prijavljeno stalno bivališče v občini Rogaška Slatina, je upravičen do denarne pomoči v višini 250 evrov. Stalno prebivališče v občini je potrebno prijaviti tudi za novorojenčka.

 

Pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja upravičenec s pisno vlogo, ki jo dobi v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Rogaška Slatina in jo pravilno izpolnjeno pošlje po pošti ali vloži v vložišču najpozneje štiri mesece od otrokovega rojstva.

 

Občinski stanovanjski sklad

 

S fondom javnih stanovanj v občini upravlja Oddelek za gospodarstvo, upravnik stanovanj v lasti občine je družba Staninvest d.o.o. Občina Rogaška Slatina razpolaga z 128 lastniškimi stanovanji, večinoma v središču kraja. 

 

Stanovanja v lasti občine je mogoče pridobiti v najem na podlagi uspešne prijave na javnem razpisa, kjer do določeni tudi pogoji in prednostna merila.

 

Zadnja dokončna prednostna lista za pridobitev najemniškega stanovanja  je objavljena na tej povezavi.

 

Pegaz