Urejanje drevenine ob državni cesti

22. 02. 2021
Urejanje drevenine ob državni cesti

Občina Rogaška Slatina je pristopila k načrtnemu urejanju oz. negi obstoječe drevnine v naselju Rogaška Slatina.

 

V tem tednu bo izvedeno obrezovanje dreves ob državni cesti R3 685 - Celjska cesta (od Pegazove ploščadi mimo hotela Slovenija do poslovnega centra Sonce oz. do bazenov). Načrtovani posegi so potrebni, ker drevesa segajo v cestni svet, zakrivajo javno razsvetljavo, imajo posušene veje oz. so poškodovana. Vsi posegi so usklajeni z Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS, Zavodom za gozdove ter certificirano arboristko. Zaradi zahtevnosti del bo občasno oviran promet na glavni prometni smeri. Voznike prosimo za previdnost in potrpežljivost.

 

Zaradi zahtevnosti del bo občasno oviran promet na glavni prometni smeri. Voznike prosimo za previdnost in potrpežljivost.

Pegaz